Bompenge-innkrevingen her koster tre ganger mer enn den skulle gjøre

Gjesdal bompengeselskap har størst sprik i landet mellom det innkrevingen skulle koste og den faktiske prisen.

Hunnedalen

Gjesdal bompengeselskap har størst sprik i landet mellom det den skulle koste og den faktiske prisen på innkrevingen.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

Innkreving av bompenger er til dels veldig mye dyrere enn det Vegdirektoratet har oppgitt.

Høyre mener det er regjeringens ansvar å rydde opp.

Les også: Vurderer flere år med bompenger

Les også: Åpner for felles bombrikke

For 14 av 17 selskaper er driftskostnadene til innkreving av bompenger høyere eller veldig mye høyere enn det prognosen fortalte, skriver Aftenposten.

Verst på FV 45 Ålgård-Sirdal

Størst sprik mellom oppgitt kostnad og den faktiske prisen på innkrevingen står Gjesdal bompengeselskap A/S for. Her er kostnaden 198 prosent høyere enn det Vegdirektoratet sa den ville bli.

Gjesdal bompengeselskap krever inn bompenger ved Øvstabø. Ifølge selskapets hjemmeside brukes pengene til elleve delprosjekter som skal utbedre FV45 mellom Ålgård og Sirdal.

Hunnedalen

Det koster 48 kroner å passere bomstasjonen på FV 45. Ifølge ftenposten går en ufoutsett stor andel av disse pengene til å betale for innkrevingen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Prisen for hver passering av bomstasjonen, uten fast avtale, er 48 kroner. Ifølge Aftenposten går altså en uforutsett stor andel av dette beløpet til å betale for driften av selskapet.

– Stortinget blir holdt for narr

Hvert eneste bompengeprosjekt forutsetter politiske vedtak lokalt og på Stortinget.

Til grunn for vedtakene ligger analyser fra Vegdirektoratet som blant annet forteller hvor dyrt det vil være å bygge veien, hvor mange biler som vil passere og hva det vil koste å samle inn bompengene.

Bård Hoksrud.

Bård Hoksrud (Frp) mener Stortinget blir holdt for narr av Vegdirektoratet.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fremskrittspartiet mener Stortinget blir holdt for narr.

– Dette betyr at Stortinget ikke får korrekt informasjon, og det kan virke som om det er en systematisk undervurdering av kostnadene, sier andre nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Frps Bård Hoksrud, til avisen.

Ville ikke villede

Riksrevisjonen pekte i en rapport denne uka på at driften av bompengeselskapene i gjennomsnitt spiser opp 12,5 prosent av pengene som bilistene betaler.

Forskjellene mellom det politikerne sa ja til og de virkelige kostnadene ble imidlertid ikke viet stor oppmerksomhet.

Les også: - Driver med landeveisrøveri

Les også: NAF krever bompenge-stans

Arbeiderpartiets Anne Marit Bjørnflaten, som er første nestleder i transportkomiteen, mener de høye innkrevingskostnadene er uholdbart og sier hun nå kommer til å ta opp saken med Samferdselsdepartementet.

Vegdirektoratet opplyser at det ikke har vært deres hensikt å villede de folkevalgte.

Må rydde opp

Høyres Øyvind Halleraker som også er medlem av transportkomiteen, er ikke i tvil om at det hviler et stort ansvar på regjeringen til å rydde opp i denne saken.

– Staten har et betydelig ansvar, og dermed regjeringen. Man har fra Vegdirektoratets side pålagt mange av disse selskapene både rutiner og avtaler som selskapene ikke har noen innflytelse på selv. Derfor blir det kostnadsdrivende i seg selv, sier Halleraker til NTB.

Han er ikke i tvil om at en opprydning med utvikling av samarbeidsrutiner slik at selskapene selv får innflytelse på utstyr og serviceavtaler, vil føre til billigere og langt mer hensiktsmessige løsninger.

Video Innføring av autopass på ferjer

Automatisk innkreving av bompenger med Autopass-brikker i bilene har vist seg å være dyrere enn manuell innkreving av bompenger.

Foto: Nyhetsspiller

Brikker i alle biler

Han er svært kritisk til at Vegdirektoratet har gått ut i fra at automatisk innkreving skulle så mye billigere enn manuell. Det viser seg å være dyrere.

Hver passering uten brikke fotograferes, og det må sendes ut faktura til bileieren. Dermed påløper det ganske store ekstrakostnader.

Han sier det er positivt at det nå går mot innføring av bompengebrikker i alle store kjøretøy. Men det er ikke nok. Riksrevisjonen vil ha brikker i alle biler.

– Det er noe vi vil støtte, og som vil drastisk redusere kostnadene til bompengeselskapene, sier Halleraker.

Dyre lån

Høyre-representanten har kjempet en lang kamp mot at selskapene må inngå avtaler om fastrentelån til dyr rente på 6,5 prosent før oppstart av prosjektene.

Han konstaterer at noen selskaper fortsatt må slite med dyre lån, selv om Samferdselsdepartementet nå sier de har gått bort fra ordningen.

Som en kuriositet viser han til Svinesundforbindelsen AS som han sier sliter med et statlig lån som påfører selskapet mange millioner kroner i ekstra lånekostnader hvert år.

Lånekostnaden er dobbelt så høy som i markedet ellers i dag. Dermed krever man 10–12 millioner kroner fra bilistene unødvendig hvert år, sier han.