Dynamitt-evakuerte får flytta heim att

Dei evakuerte etter at politiet fann dynamitt i eit bustadområde i Eigersund i Rogaland får nå flytta heim att.

Gerhard Haaland

Gerhard Haaland var ein av dei evakuerte i Grønedalen i Eigersund. Han er letta over å kunne flytta heim att.

Foto: Øystein Ellingsen

Det var fredag politiet utførte ei ransaking av eit bustadhus i Grønedalen i Eigersund. I samband med dette blei dei funne dynamitt i huset.

Fem hus blei etter dette evakuerte fordi politiet vurderte dynamitten til å vera utstabil og farleg.

– Blir tatt bort og destruert

Etter hjelp frå fagpersonell i Oslo politidistrikt, klarte politiet i 12.30-tida laurdag å fjerna sprengstoffet.

– Dynamitten blir tatt bort og destruert. Det betyr at eksplosjonsfaren er over, seier operasjonsleiar i Rogaland politidistrikt, Svein Kjetil Larsen.

(Artikkelen held fram under kartet)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Letta over at sprengfaren er over

Dei evakuerte får nå flytta tilbake til heimane sine. Blant dei er Gerhard Haaland.

– Eg er letta over at me kan flytta tilbake att. Dette er eit stille bustadfelt, eg hadde ingen mistanke om at det kunne vera sprengstoff her.

– Kva tenkjer du om at det har blitt oppbevart usikra sprengstoff i nabolaget ditt?

– Dette er eit eingongstilfelle og eg trur ikkje det er nødvendig å vera ekstra på vakt framover, seier han.

Politiet kan førebels ikkje seia noko om bakgrunnen for at dynamitten blei oppbevart i huset.

Funn av sprengstoff

Fem hus blei evakuerte i Eigersund etter funn av sprengstoff.

Foto: Øystein Ellingsen