Dugnadssmitte i Randaberg

I Randaberg er åtte personar smitta, siste døgn. Seks av tilfella har bakgrunn i ein dugnad. Sandnes melder om to som har testa positivt. I Sola er det tre.
Smittesituasjonen held seg nokolunde uendra på Nord-Jæren.