Du slipper å betale for barnehagen

Foreldre som er rammet av streiken vil få redusert barnehageregning. Det lover Stavanger kommune.

Streikende og foreldre

Tusenvis av barn og foreldre rammes av streiken.

Foto: Harald Krogtoft / nrk

Per Haarr er oppvekstdirektør i Stavanger kommune. Han sier at foreldre som er berørt av streiken, og som har fått redusert tilbud, får en justert betaling.

– Det betyr at de betaler som vanlig nå, men at det i etterkant blir gjort en avregning, sier Haarr.

Da streiken startet 28. mai ble 11 barnehager i Stavanger rammet. Resten av de 58 barnehagene og Ressurssenteret ble omfattet av opptrappingen av streiken 2. juni.

Nesten alle berørt

Nå er det bare et fåtall av barnehagene som har et begrenset tilsynstilbud. Det betyr at mange foreldre vil få penger igjen av Stavanger kommune.

– Det er helt klart at når du ikke får et fullverdig tilbud, så skal du heller ikke betale for det, sier Haarr.

Hvordan avregningen skal skje vil Stavanger kommune komme tilbake til etter at streiken er over.