Normal

Du kan stemme fra 1. juli

I år er det en helt ny ordning for å forhåndsstemme til stortingsvalget.

Valgurne
Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

Valgdagen er mandag 14. september, men dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon!

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmingen.

Du kan stemme hjemme

Kommunene bestemmer tid og sted, og kunngjør informasjon om dette. Eksempel på steder er kommunale lokaler som rådhus, servicetorg og bibliotek.

Det vil også være forhåndsstemmegivning på institusjoner som sykehus, sykehjem, fengsler og lignende. Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme. Du kan forhåndsstemme helt fram til 11. september, i hvilken som helst kommune i landet.

Noen har to valgdager

På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang.

Husk å ta med legitimasjon!

Noen kommuner holder valg i to dager: søndag 13. og mandag 14. september. Her er liste over kommuner som holder valg i to dager

For mer informasjon om valget, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen.

Flere nyheter fra Rogaland

Ekstremværet Knud.

«Knud» slo ut nødnettet: – Det er en skandale

Allerede i 2016 viste det seg at nødnettet var sårbart for strømbrudd. Myndighetene lovet bedring, men likevel klappet det sammen under uværet i helgen.