NRK Meny
Normal

Nå droppes den omstridte kraftlinja

Statnett og Lyse legger vekk de omstridte planene om å legge ny kraftlinje fra Lysebotn til Stavanger via populære turterreng i Sandnes og Stavanger.

Skulpturmaster

Virkningene for landskap, natur og miljø er viktige for den nye sentralnettlinjen. Skulpturmaster er ikke tatt med, men var nevnt som en mulig løsning, i konsesjonssøknaden fra Lyse.

Foto: Choi+Shine Architects

Det har vært sterke protester til de første planene om den ny kraftlinja fra Lysebotn til Stavanger.

Nå vurderes nye løsninger.

– Nye utredninger tyder på at alle parter er best tjent med å føre en ny kraftlinje fra Lysebotn til Nord-Jæren via Høgsfjorden til trafostasjonen på Stokkeland og videre til Bærheim, forteller konserndirektør Håkon Borgen i Statnett til Aftenbladet.

Konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen

Konserndirektør i Statnett, Håkon Borgen.

Foto: Statnett

Det må etableres en ny stasjon på Stokkeland ved en slik løsning, opplyser Lyse.

Den endelige konklusjonen kommer når utredningen er ferdig.

Statnett og Lyse står bak den nye kraftlinjen, og det er tidligere varsla at den skal gå i luftspenn så langt som mulig.

Sårbar strømforsyning

Ledningsnettet i Sør-Rogaland trenger betydelige oppgraderinger. Strømforsyningen i området er allerede anstrengt, og forverres etter hvert som forbruket øker.

– Strømforsyningen i Sør-Rogaland er sårbar, og vi arbeider nå sammen for å styrke denne, både på kort og lang sikt, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett AS

Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett AS

Foto: Espen Mills

Nå har selskapene startet arbeidet med en overordnet nettplan gjennom en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Sør-Rogaland.

Utredningen skal anbefale hvordan strømforsyningen skal sikres og samtidig hvordan planlagt ny fornybar kraftproduksjon kan koble seg til.

Kan være klar om seks år

Målet er å finne de beste løsningene for både Statnetts og Lyses ledningsnett sett under ett.

– Strømnettet er tett vevd sammen og derfor er det viktig med et godt samarbeid for å finne den beste løsningen for regionen. Det er av stor betydning for regionen å sikre strømforsyningen for framtiden, sier Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett.

Den nye kraftlinja kan være klar i løpet av 2021–2023.