Dropper læretid for å bli russ

Flere elever på yrkesfag fortsetter med allmenfag, men det er bare et påskudd for å få med seg russetiden.

Russ i Kongeparken

Russefeiring lokker mange yrkesskoleelever til å ta et ekstra år med allmenfag.

Foto: Stig Waage / NRK

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en tilstandsrapport for 2009 over de videregående skolene i fylket.

I rapporten går det fram at mange elever som har fullført to år med yrkesopplæring, velger å ta et påbyggingsår med allmennfag, i stedet for å gå ut i lære. Og mange av disse har russetiden som motivasjonsfaktor.

- Elevene oppdager etter to år at de skal ut i lære. Men så ser de klassekamerater som går på studiespesialisering som skal bli russ. Dermed dukker det også opp et behov hos yrkesskoleelevene om å få med seg russetiden, sier fylkesdirektør for opplæring, Magne Nesvik.

Fylkesdirektøren mener russefeiringen blir styrt av tunge kommersielle krefter, og har lite med skolene å gjøre.

- Russefeiringen er blitt en del av ungdomskulturen, som i liten grad styres av skolene. Og det er mange som lar seg lokke til å få med seg russefeiringen, sier Nesvik.

Tøff overgang

Påbyggingsåret med allmenfag gir elevene studiekompetanse og mulighet til å studere videre og ta høyere utdanning på høyskoler og universitet. Men ofte blir det en svært tøff overgang for elever med toårig yrkesfag å ta påbyggingsåret.

- Mange er ikke klar over hva de går til. De har heller ikke forutsetninger til å ta påbyggingsåret med allmenfag. Det er en stor innsats som må legges ned for å klare dette året, sier rektor ved Bergeland videregående skole i Stavanger, Leif Viken.

Elever som NRK har møtt forteller at en del elever som har valgt å fortsette med allmenfag etter to år med yrkesfag ofte ikke møter på skolen, men planlegger likevel russetiden.

En elev som har valgt denne løsningen, har dette rådet til andre; - De som velger allmenfag må virkelig konsentrere seg, for det er krevende. Det nytter ikke bare å ha russetiden som mitivasjonsfaktor.