Dropper Jæren Arena

Utbyggerne og Bryne FK klarte ikke å finne forsvarlige økonomiske løsninger.

Jæren Arena

Byggearbeidene har allerede begynt på området hvor Jæren Arena skulle ligge.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Bryne Industripark har i dag overtatt selskapet Jæren Arena for å utvikle eiendommen videre.

Prisen på Brynes planlagte nye hjemmebane ligger fortsatt betydelig over den finansieringen som Jæren Arena hele tiden har vært basert på, går det fram av en pressemelding fra Bryne FK.

Jæren Arena

Den planlagte Jæren Arena

Vil bygge ut Bryne Stadion

I januar var prislappen på den planlagte arenaen 150 millioner kroner. Utover våren har det vært gjorde iherdige forsøk på å redusere kostnadene. Dette har ikke lykkes i tilstrekkelig grad.

- I lys av at anlegget skal betjenes med leie fra Bryne FK, anser klubben det ikke som forsvarlig å igangsette et byggeprosjekt av slike dimensjoner. På bakgrunn av dette har styret i Jæren Arena AS og styret i Bryne FK valgt å stoppe prosjektet i sin helhet, heter det i meldingen.

Bryne ønsker i stedet å vurdere en trinnvis utbygging av den ekstisterende hjemmebanen, og sammeligner med lignende prosjekter i regi av Lillestrøm, Brann, Ham Kam, Odd Grenland og Bodø Glimt. Målsetningen er å få til et intimt anlegg med moderne publikumsfasiliteter og effektiv logistikk, skriver bryne FK i pressemeldingen.

Jæren Arena