Du slipper å betale for parkering på jobb og ved kjøpesentre

Regjeringen gjør helomvending. Kommunene får likevel ikke pålegge bedrifter å ta betalt for parkering på private eiendommer.

Det blir gratis parkering som før på kjøpesentra og næringslivet sine eigne eigedommar. Regjeringa ville tidlegare ha parkeringsbetaling på private arbeidsplassar, men har ombestemt seg.

Regjeringen dropper forslaget om å la kommunene pålegge bedrifter å ta betalt for parkering ved arbeidsplasser og kjøpesentre.

Regjeringen kommer ikke til å åpne for at kommunene får adgang til å pålegge avgiftsparkering på privat grunn, for eksempel ved kjøpesentre og arbeidsplasser.

– Departementet kommer ikke til å legge frem noe slikt forslag før sommeren. Vi ser klare prinsipielle betenkeligheter med å avgiftsbelegge privat grunn.

Det sier Geir Pollestad, som er statssekretær i samferdselsdepartementet til NRK.

– Det er svært et sterkt inngrep i eiendomsretten som vi ikke ønsker å ta i bruk nå, sier Pollestad.

Geir Pollestad

Statssekretær Geir Pollestad sier at Samferdselsdepartementet ser klare prinsipielle betenkeligheter med å avgiftsbelegge privat grunn.

Foto: NRK

Skulle redusere biltrafikken

Det var i juni i fjor at Samferdselsdepartementet sendte ut til høring det de kalte et utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering.

Vi synes det går for langt hvis vi skal pålegge avgift på privat grunn utenfor kjøpesentre og butikker.

Geir Pollestad, statsekretær i Samferdselsdepartementet

Loven skulle først og fremst redusere personbiltrafikken. Departementet hadde i juni 2012 denne begrunnelsen for forslaget:

Les også: Tror på flertall for parkeringsavgifter

Les også: Her kan ansatte måtte betale for å parkere

«Dette skal blant annet bidra til å bedre det lokale bymiljøet, bedre framkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og gående, og redusere CO2-utslippene og lokal luftforurensning.»

Kommunene skulle få anledning til å pålegge grunneiere å innføre betalingsparkering både på privat og offentlig eiendom.

Kvadrat

Kjøpesenteret Kvadrat i Sand

Foto: Arild Eskeland / NRK

Jubel og harme

Lovforslaget vakte jubel hos rødgrønne politikere, men møtte kraftige motbør fra andre hold. Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Bård Hoksrud kalte det blant annet «et håpløst forslag».

Les også: – Forslaget er heilt idiotisk

Les også: – Gjør kollektivreisene mer attraktive

Pollestad sier at reaksjonene i høringsrunden hos kommunene har vært svært delte på forslaget om å pålegge næringsdrivende å ta betalt for parkering.

– Har hele tiden vært skeptisk

Statssekretæren sier at departementet, tross lovforslaget som ble sendt ut på høring, hele tiden har vært skeptisk til at man skulle pålegge offentlig avgiftsinnkreving på privat grunn.

Bård Hoksrud

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud var en av dem som kritiserte forslaget om å la kommunene pålegge avgiftsparkering på private eiendommer.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Det er slik at etter en høring så skal man ta den endelige beslutningen. Den har vi tatt og vi har kommet til at vi ikke vil legge fram noe lovforslag for Stortinget i denne omgang, sier Pollestad.

Han mener kommunene må bruke andre metoder for å begrense parkeringen.

– En kan gjerne regulere parkeringen med at en begrenser hvor mange plasser det er lov og ha. Vi har og virkemidler for å regulere trafikken på vei, men vi synes det går for langt hvis vi skal pålegge avgift på privat grunn utenfor kjøpesentre og butikker.

– Ulike syn på virkemidler

I mange kommune har man sett fram til å kunne kreve inn parkeringsavgifter. For eksempel gikk flertallet i Stavanger kommune inn for forslaget.

Pollestad ser ikke bort fra at departementet får kritikk for snuoperasjonen.

Les også: - Kan føre til at flere drar til Sverige

– Vi har litt ulike syn på hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige for å få til den nedgangen i trafikken som vi alle er opptatt av. Vi har vurdert det slik at dette forslaget går for langt. Det har noen prinsipielle sider som er uheldige.