Driver pizzapub som valgfag

Hver fredag er det servering av pizza på Øygard ungdomsskole i Sandnes. Der driver nemlig en gjeng 10.-klassinger pizzapub som valgfag.

Pizzapub som valgfag på Øygard ungdomsskole

Phillip Mørk serverer medelevene pizza i pizzapuben ved Øygard ungdomsskole i Sandnes.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Pizzalukten ligger tung i lokalet på Øygard ungdomsskole i Sandnes. Det er fredag og pizzapuben har åpna.

Hver fredag baker 10.-klassingene pizza, blander saft og dekker bord i kantinen, og så går det på omgang mellom skoleklassene å være gjester.

Sebastian Pedersen og Benjamin Johansen to av 10.-klassingene som har pizzapub som valgfag, og de setter stor pris på denne måten å lære restaurantdrift.

– Kjærlighet er hemmeligheten

Tacopizza laget av elever ved Øygard ungdomsskole

Tacopizza fra pizzapuben på Øygard ungdomsskole – bakt med humør og kjærlighet.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er jo pizzapub, men vi pleier å lage rundstykker også, som vi så selger i kantina i midttimene for å finansiere driften av puben, forteller de.

De har lært seg en del om hva som er hemmeligheten bak en god pizza.

– Det går mye på kjærlighet, sier de.

Vanligvis går det med ti store pizzaer for å mette sultne medelever. Phillip Mørk forteller at det kan gå hektisk for seg på kjøkkenet, og da gjelder det å samarbeide godt.

– Alle er greie med hverandre, så dette er teamwork på høyt nivå, sier han.

– Får selvtillit av å glede andre

Bente Iversen

Lærer Bente Iversen mener elevene får selvtillit av å glede medelever med fersk pizza.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

På fint heter pizza-valgfaget Produksjon av varer og tjenester. Lærer Bente Iversen forteller at elevgruppa har hatt dette valgfaget i tre år, og selv har formet det til å bli slik det er i dag.

– På denne måten lærer de veldig mye om arbeidslivet. De lærer å arbeide under press for dette er veldig travelt i perioder, og de lærer arbeidsglede. Dessuten øker det selvfølelsen å gjøre noe positivt for andre, sier hun.

Men trass i at elevene blir drevne på pizzabaking, og synes det er morsomt å holde på, er det ikke Phillip som lager pizzaene hjemme i helgene.

– Nei, det er mammas jobb, sier han.

Pizzapub på Øygard ungdomsskole i Sandnes

Sebastian Pedersen og Benjamin Johansen trives godt som pizzabakere. Hemmeligheten bak en god pizza er kjærlighet, sier de.

Foto: Øystein Otterdal / NRK