Hopp til innhold

Mener vi er utsatt for farlig stråling

Mobilantenner bør flyttes og trådløse nettverk legges i kabler ved skoler for å hindre farlig stråling. Det er meldingen fra en tidligere sivilingeniør i Stavanger.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Jostein Ravndal

Jostein Ravndal

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Etter at den pensjonerte sivilingeniøren Jostein Ravndal selv fikk hodepine og var mye trøtt uten spesiell grunn, kom mistanken om at det var stråling som var synderen.

– Jeg fikk svettetokter på natten, da jeg hadde en trådløs sender rett ved siden av, sier Ravndal.

Bekymrer seg for barn

Han viser frem målinger fra nærmiljøet. Gjennom sitt eget firma reiser han rundt og måler stråling fra mobilantenner og trådløse nett og han er bekymra for mengden stråling ved skoler og rundt barn.

stråling

Slik ser nærmiljøet til Jostein Ravndal ut.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Forskningen viser at strålene kan påvirke andre deler i oss, ut ifra oppvarming. Det kan være forandring av DNA, eller ødeleggelser av barrierer i kroppen og så videre, sier ingeniøren.

Både Folkehelseinstituttet og Statens strålevern baserer sine råd på oppvarmingseffekten av stråling og mener det ikke finnes god nok forskning som støtter Ravndals bekymring.

Underskriftskampanje

Thomas Middethon

Thomas Middelthon

Foto: Rolf Marnburg / NRK

For forskningen finnes, mener Thomas Middelthon, leder for "Innbyggerinitiativet". Han maner nå til underskriftskampanje for å få kommunen til å ta hensyn, med å legge kablet nettverk på skoler og flytte på mobilantenner. Håpet er at flere følger etter.

– Vi jobber i forhold til sentrale politikere og myndigheter. Nå velger vi å gjøre det i forhold til kommunen, igjen for å hjelpe kommunen å hjelpe kommunen til å gjøre noe fornuftig, sier Middelthon.

Kommunen følger nasjonale krav

Per Haar

Per Haar

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Men det skal mer til for å rikke kommunen. De forholder seg til de nasjonale myndighetskravene.

–Finnes det noe kompetanse her som vi ikke vet om, så er det klart at vi må være åpne for det. Til grunn for alt vi gjør, så ligger i utgangspunktet de nasjonale myndighetskravene, sier Per Haar, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune.