Drarviks politiske framtid

Formannskapet i Suldal kommune vil nå be om samtaler med ordfører Andreas Drarvik om den politiske framtiden i kommunen.

Andreas Drarvik
Foto: NRK

Drarvik ble i Gulating Lagmannsrett dømt til 75 dagers betinget fengsel for seksuell sjikanering av en kvinne fra Sauda.

Høyesteretts kjæremålsutvalg avslo i går å behandle Drarvik-saken, og dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.

- Andreas Drarvik vil foreløpig ikke kommentere ordførervervet, men vil komme tilbake til dette når han ikke lenger er sykmeldt, sier Drarviks advokat, Anne Kroken.

Han nekter ellers å gi seg og vurderer å be om gjennopptaking av saken etter at Høyesterett avslo å behandle saken.