Drapstiltalte har IQ rundt 80

18-åringen som drepte Sunniva Ødegård (13) har en IQ som ligger i nedre del av normalområdet. De sakkyndiges konklusjon er at han var tilregnelig på drapstidspunktet.

Overflytting av drapssiktet

Tiltalte virker å ha fungert bedre i dagliglivet enn evnetestene skulle tilsi, ifølge de sakkyndige i drapssaken.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Min vurdering er at tiltalte har en IQ rundt 80, sa psykolog Dan Tungland da han vitnet i Jæren tingrett i dag.

Sammen med psykiater Tor Ketil Larsen er han rettsoppnevnt sakkyndig i drapssaken.

Dan Tungland opplyste at pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Hå kommune testet tiltalte i 2014 med en IQ på 70-75.

Dette ligger i intervallet ned mot grensene for lettere psykisk utviklingshemning. Rundt to prosent av befolkningen har en IQ under 70.

– Men tiltalte virker å ha fungert bedre i dagliglivet enn evnetestene skulle tilsi, la Tungland til.

Strafferettslig tilregnelig

– Foreldrene har ikke opplyst at det var noe påfallende med sønnen i forbindelse med fødsel, tidlige barneår og barnehagealder. Han trengte noe ekstraundervisning på skolen, men de oppfattet ham ikke som veldig svak på skolen, ifølge Tungland.

Sakkyndig Dan Tungland

Psykolog Dan Tungland.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

De sakkyndige konkluderer med at 18-åringen var strafferettslig tilregnelig da han drepte Sunniva Ødegård på Varhaug 29. juli i fjor.

Bakgrunnen for dette var at han hadde en rusutløst psykose etter inntak av MDMA og betydelige mengder cannabis. Psykose utløst av rusmidler fritar ikke for straff.

De sakkyndige har også vurdert om den tiltalte kunne hatt en primærpsykose, eller «egentlig psykose», da han drepte.

I så fall kan han ikke straffes, men overføres til tvungent psykisk helsevern.

– Ikke typiske psykosetrekk

Tor Ketil Larsen sier at han snakket med tiltalte for første gang 1. august i fjor, bare to dager etter drapet.

– Stemmene som tiltalte flere ganger har gitt uttrykk for at han har hørt i hodet sitt, er ikke typiske for hallusinasjoner som vi ser i forbindelse med psykose. Vanligvis handler hallusinering om stemmer som snakker sammen, gjerne hvor den som hallusinerer omtales i tredje person. Dette har vi ikke observert her, sier Larsen.

– I rettslig forstand må man kunne kreve at en primærpsykose er gjennomgripende. Det er ikke tilstrekkelig å påvise enkelte psykotiske trekk som i denne saken, legger psykiateren til.

Sunniva Ødegård

Det siste bildet som Sunniva Ødegård tok av seg selv bare timer før drapet.

Foto: Privat

Tiltalte ble judisielt observert i seks uker på Sandviken sykehus i Bergen i oktober og november i fjor høst. To psykiatere og åtte sykepleiere og vernepleiere deltok i det faste observasjonsteamet.

– Vi tenker at den tiltalte har hatt en rusutløst psykose på drapstidspunktet som på et seinere tidspunkt har gått over i en primærpsykose i form av schizofreni, sa overlege Anders Hartwig i Jæren tingrett i dag.

Hartwig var en av psykiaterne i observasjonsteamet.

Usikker prognose for framtidig vold

De sakkyndige har også gitt en vurdering av tiltaltes framtidig voldsrisiko.

Dan Tungland sier det er vanskelig å vurdere dette siden tiltalte har vært involvert i få alvorlige voldsepisoder før drapet.

– Han har søkt opp alvorlige temaer på nettet, men vi vet lite om hvorfor han gjorde dette.

– Siden tiltalte er så lite meddelsom om motivasjonen for å drepe, gir dette i seg selv dårlige prognoser for ny, alvorlig voldsbruk. Rusmisbruk og isolasjon vil øke risikoen ytterligere. Vi får kanskje mer kunnskap om dette i framtiden, legger Tungland til.

Dersom dommerne i Jæren tingrett støtter de sakkyndiges konklusjon om tilregnelighet blir spørsmålet om framtidig voldsbruk viktig i vurderingen av hvorvidt 18-åringen skal dømmes til fengselsstraff eller forvaring.