Hopp til innhold

Drapssikta 17-åring flyttet til høysikkerhetsfengsel

Politiet mener det er stor sannsynlig at gutten, som er siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård, kan begå nye straffbare handlinger.

Ungdomsenhet Øst

Den drapssikta 17-åringen sitter nå varetektsfengslet på Ungdomsenhet Øst på Eidsvoll.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den drapssikta 17-åringen satt først varetektsfengslet i Stavanger fengsel, før han ble overført til ungdomsavdelingen i Bjørgvin fengsel i Bergen. Det var her han gjemte seg for fengselsbetjentene.

Nå er 17-åringen flyttet til et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, får NRK bekreftet av politiet.

Han sitter nå ved Ungdomsenhet Øst på Eidsvoll. Et fengsel for mindreårige innsatte i alderen 15 til 18 år. Fengselet har kun fire innsatte. Det er kriminalomsorgen som har gjort vurderingen med å flytte ham.

fengselsleder, Ole Johnny Rydland

Fengselsleder Ole Johnny Rydland for Ungdomsenhet Øst.

Foto: INA-KRISTIN LINDIN / NRK

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om enkeltsaker, sier fengselsleder ved Ullersmo fengsel, Ole Johnny Rydland, som har ansvar for Ungdomsenhet Øst.

Han bekrefter at 17-åringen nå befinner seg på et lukket fengsel med høy sikkerhet.

Men om kort tid fyller den sikta gutten 18 år. Det betyr at han etter all sannsynlighet blir flyttet igjen.

– Hovedregelen er at du skal ut av ungdomsenheten når du fyller 18 år. Da blir man normalt sett overført til et fengsel for voksne.

Gjentagelsesfare

I starten av forrige uke ble 17-åringen igjen varetektsfengslet i to nye uker i Bergen tingrett.

Marte Engesli Lysaker

Politijurist Marte Engsli Lysaker forteller at 17-åringen igjen har avbrutt avhør.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er to grunnlag for å få ham varetektsfengslet. Vi mener det er gjentagelsesfare og strafferammen på handlingen er på over ti år, forteller politijurist Marte Engsli Lysaker.

Etter det NRK erfarer skal gjentagelsesfaren være stor for at 17-åringen kan utføre alvorlig vold mot andre personer om han ikke sitter fengslet.

Når det gjelder strafferammen viser hun til straffeprosessloven paragraf 172, som sier at det kan støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom siktede er på frifot.

Avbrøt gjennomlesning med politiet

Den sikta 17-åringen har på ny avbrutt avhør med politiet. I forrige uke skulle politiet gjennomføre en gjennomlesning med 17-åringen, men disse ble ikke fullført.

Sunniva Ødegård

Sunniva Ødegård ble kun 13 år gammel.

Foto: Privat

– Det var han selv som ville avbryte. Vi vil ikke gå inn på hvilke grunner han hadde for å avbryte gjennomlesningen, sier Engsli Lysaker.

Gjennomlesningen vil bli gjenopptatt neste uke. I tillegg er det ventet at politiet skal gjennomføre et konfrontasjonsavhør med sikta.

Da vil politiet gå gjennom alle bevisene som foreligger i saken. Dette ses på som et av de viktigste etterforskningsstegene som gjenstår i etterforskningen.

– Vi har ikke satt noen dato for dette avhøret enda.

Avhør av barn

Den siste tiden er det også gjennomført flere vitneavhør i saken. Denne uken vil politiet gjennomføre tilrettelagte avhør.

– Det betyr at vitner under 16 år vil bli avhørt, forklarer Engsli Lysaker.

Varhaug-drapet

På denne stien ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Om to uker skal ytterligere to barn vitne i tilrettelagte avhør, får NRK opplyst.

– Det er fortsatt en del etterforskning som gjenstår. Vi arbeider også med å gjennomgå tekniske spor som er samlet inn.

En foreløpig psykiatrisk observasjon konkluderer med at den siktede 17-åringen må gjennom en mer omfattende vurdering av tilregneligheten på drapstidspunktet.

– Denne er nå under arbeid, avslutter Engsli Lysaker.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med siktedes forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen. Han har tidligere opplyst at han ikke ønsker å uttale seg om noen forhold rundt drapssaken.