Birgitte-drapet kan bli første «Cold case»-sak

Til høsten oppretter Kripos en ny enhet for alvorlige uoppklarte saker, og drapet på Birgitte Tengs fra mai 1995 kan bli en av de første sakene de får på bordet.

Natt til 6. mai i 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs brutalt voldtatt og drept ved Gamle Sundsveg i Kopervik.

ARKIVVIDEO (07.05.1995): Birgitte Tengs ble funnet drept på en sidevei på Karmøy. Fortsatt vet ikke politiet hvem som drepte henne.

– Det er ingen sak i dette politidistriktet vi har større ønske om å oppklare enn denne saken, sier politimester Steinar Langholm i Haugesund.

Siden 1995 har Haugaland og Sunnhordland politidistrikt prøvd å finne ut hvem som tok livet av 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995. Uten resultat.

Uoppklarte drap og forsvinninger

Steinar Langholm

Politimester Steinar Langholm ønsker at Birgitte-drapet blir en sak for «Enhet for alvorlige uoppklarte saker».

Foto: Thomas Halleland / NRK

Forrige uke lyste Kripos ut ni stillinger til den nye «Cold case»-avdelingen som foreløpig har fått navnet «Enhet for alvorlige uoppklarte saker». Enheten skal først og fremst jobbe med uoppklarte drap og forsvinninger.

– Det første jeg tenkte da jeg hørte om denne enheten, var at dette er en mulighet for å gjennomgå Birgitte-saken på ny og forhåpentligvis finne svar, sier Langholm.

Enheten skal være operativ fra og med høsten av, og politimesteren er innstilt på å oversende Birgitte-drapet til den nyopprettede enheten.

Gravsteinen til Birgitte Tengs

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Avventer før søknaden sendes

– Dette er jo en sak som så absolutt er innenfor det saksområdet som denne enheten skal se på, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas.

Ketil Haukaas

Kripos-sjef Ketil Haukaas har ansvaret for den nyopprettede «Cold case»-enheten.

Foto: NRK

Men han vil ikke si om Birgitte-drapet er aktuell for enheten før en formell søknad kommer fra Langholm.

– Vi har fått flere forhåndsvarsler fra politidistriktene på aktuelle saker. Når enheten er oppe og går, vil de prioritere ut ifra i hvilke saker de tror det er mulig å komme videre, sier Haukaas.

Langholm venter på de endelige kriteriene før han sender en søknad.

– Hvis vilkårene åpner for å sende Birgitte-saken inn til den nye enheten, så ønsker vi det, sier Langholm.

Om Kripos da vil overta hele saken eller bistå Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med etterforskningen gjenstår å se, men ifølge de foreløpige kriteriene som ei arbeidsgruppe har laget, er det åpning for begge deler.

– I de fleste sakene vil nok enheten bistå politidistriktet, men i enkelte saker kan det også bli aktuelt for enheten å overta etterforskningsansvaret helt, sier Haukaas.

Spesialenheten for politisaker griper inn i Birgitte Tengs-saken.Årsaken er at en tipser har prøvd å gi politiet i Haugesund opplysninger som han mener kan kasta nytt lys over den 17 år gamle uoppklarte drapssaken. Politet har imidlertid aldri tatt tipseren på alvor.

ARKIVVIDEO (06.06.2012): Spesialenheten for politisaker grep inn i Birgitte Tengs-saken i 2012 på grunn av nye tips.

Ikke fornøyd med «Cold case»-etterforskning

Fetteren til Birgitte Tengs ble i lagmannsretten i 1998 frikjent for drapet. Men han ble samtidig dømt til å betale en erstatning til Birgittes foreldre på hundre tusen kroner. Kampen for å bli fullt renvasket har pågått siden.

Faren til fetteren er skeptisk til den nyoppstartede Kripos-gruppen.

Far til fetteren

Far til fetteren er skeptisk til at Birgitte-saken kan bli etterforsket av «Cold case»-enheten

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Jeg er skeptisk fordi jeg frykter at denne gruppa vil bli styrt av personer som har interesser i denne saken, og da vil den komme langt ned på prioriteringslisten. Men hadde Birgitte-saken blitt sak nummer én for denne enheten hadde jeg derimot hatt stor tiltro til at det kunne skje noe, sier far til fetteren.

Justisministerens forslag

Det var justisminister Anders Anundsen som 23. oktober i fjor besluttet å opprette enheten.

Haukaas håper at de ansatte er på plass og klare til innsats over sommeren.

Drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000 og forsvinningen til Bjarne Eide fra Karmøy i 2000 kan også være aktuelle saker for den nye enheten.