Hopp til innhold

Tengs og Jørgensen-drapene: Skal avhøres på nytt i begge sakene

Mannen som er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen og siktet for drapet på Birgitte Tengs skal avhøres på nytt før sommeren. Rettssaken kan i verste fall måtte vente til 2023.

Kombinasjonsbilde av Tina Jørgensen og Birgitte Tengs

En mann i 50-årene er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (til venstre) natt til 24. september 2000 og siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy 6. mai 1995.

Foto: POLITIET/PRIVAT / NRK

Nesten seks måneder har gått siden mannen sist ble avhørt av politiet.

Siden har han sittet i varetektsfengsling på Åna fengsel i Rogaland, mens han venter på at politiet skal ferdigstille etterforskningen og sende saken over til statsadvokaten.

Tidligere har politiet uttalt at de vil foreta et nytt avhør av siktede i løpet av denne fengslingsperioden, som går ut 12. april.

Nå sier imidlertid politiadvokat Fredrik Martin Soma at de vil be om et nytt avhør av siktede før etterforskningen i Tengs-saken blir ferdig.

Åtte måneder mellom avhør?

Det betyr at det potensielt kan gå åtte måneder mellom hvert avhør.

Der vil vi spørre om både Tengs-saken og Jørgensen-saken, sier Soma.

En av mannens to forsvarere, Stian Bråstein, har forståelse for at det er en spesiell sak, men syns det er beklagelig at det tar så lang tid.

– Vår klient vil ha en avklaring så fort som over hodet mulig. Han er villig til å la seg avhøre, og det er vanskelig å forstå at det ikke er interessant for politiet å stille han spørsmål, sier han.

NRK forklarer

Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy i 1995.

Hvem drepte Birgitte?

En omfattende drapsetterforskning førte til at Birgittes fetter kom i politiets søkelys. Fetteren tilsto først drapet og ble dømt i tingretten. Senere trakk han tilståelsen.

Hvorfor trakk fetteren tilståelsen?

Politiet fikk kritikk for avhørsmetodene som ble brukt. Fetteren og forsvarerne mente at tilståelsen ble presset fram i avhør og valgte å anke dommen.

Hva ble resultatet i lagmannsretten?

I lagmannsretten ble fetteren frikjent for drapet, men dagen etter frifinnelsen ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre i en sivil erstatningssak.

Hvordan er det mulig?

I en sivil rettssak gjelder andre beviskrav enn i en straffesak. Derfor kan dommene i to slike saker bli forskjellige. Erstatningskravet ble senere droppet, men selve erstatningsdommen ble stående.

Hvorfor ble ikke saken avsluttet her?

Fetteren ønsket å bli kvitt erstatningsdommen og tok saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her fikk han delvis medhold.

Hva ble resultatet i Strasbourg?

Den norske staten ble dømt til å betale erstatning til fetteren. De mente erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Men erstatningsdommen ble fortsatt ikke opphevet.

Er saken oppklart?

Birgitte Tengs-saken ble etterforsket av «cold case»-gruppen i Kripos. Nye DNA-analyser førte til at en mann i 50-årene ble pågrepet i september 2021. Han er nå siktet for drapet. Samtidig skal retten nå vurdere erstatningsdommen mot fetteren på nytt.

Drapet på Birgitte Tengs

Ber om 12 nye uker

Nåværende fengslingsperiode av siktede i Tengs-saken utløper 12 april. Politiadvokat Soma bekrefter overfor NRK at de nå ønsker å be om 12 nye uker i varetekt.

Da er vi i starten av juli. Det er innen da politiet håper å ferdigstille etterforskningen av Tengs-saken, slik at den kan bli sendt over til statsadvokaten.

Slik det ser ut nå klarer vi å nå målet om å ferdigstille etterforskningen og sende saken til statsadvokaten innen sommeren, men jeg kan ikke utelukke forsinkelser, sier han.

Etter at politiet har ferdigstilt sin etterforskning, er det opp til statsadvokaten å gjøre sine vurderinger.

Fredrik Martin Soma, politiadvokat

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

De siste månedene har de gjort samme type etterforskningsskritt som tidligere. Det er tatt vitneavhør og gjort andre type undersøkelser.

De samme etterforskningsskrittene vil fortsette en god stund fremover, forklarer politiadvokaten.

Vi holder også på med et sammendrag av saken, som skal gjøre etterforskningen lettere tilgjengelig for dem som skal jobbe videre med saken når politiet har gitt sin innstilling, sier Soma.

Les også: Derfor slapp han unna søkelyset i 26 år

siktet sladdet
siktet sladdet

Har vært en utvikling

Politiet sier nå at det ikke er satt noen dato for når man anser seg ferdig med Jørgensen-saken, og at man fort kan havne i en situasjon hvor etterforskningen i Jørgensen-saken fortsetter etter at Tengs-etterforskningen er ferdig.

Soma forklarer også at det har vært utvikling i saken de siste månedene, uten at han vil si hva utviklingen er.

Han vil heller ikke si om det har vært noen endring i mistankegrunnlaget i noen av sakene.

Forsvarer Bråstein har bedt om å få en oppdatering på utviklingen i etterforskningen.

– Den har vi ikke fått enda, men den regner jeg med at vi får veldig snart, sier han.

Stian Kristensen og Stian Bråstein

Den siktedes forsvarere, Stian Kristensen og Stian Bråstein (til høyre) i Adius advokater.

Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

Soma peker på at siden saken er så omfattende, kan det ta tid før den kommer opp for retten.

Rettssak i Haugesund i 2023?

Kanskje til og med så sent som i 2023.

Jeg kan ikke gi et presist svar før statsadvokaten er godt i gang med sitt arbeid. Håpet er å avholde hovedforhandling i andre halvdel av 2022, men om det blir tidlig eller sent vet jeg ikke. Det vil også bli krevende å finne tidspunkt for det som vil bli en lang hovedforhandling, sier Soma.

Saken vil også mest sannsynlig gå i Haugaland og Sunnhordland tingrett, selv om det ikke er bestemt enda.

Bråstein sier det er en stor belastning for hans klient å sitte og vente. Han håper at saken kan komme opp til hovedforhandling så snart som mulig.

Han påpeker at ikke bare er hans klient som venter.

– Det viktigste for han er i denne omgang å få en avklaring om politiet vil stå ved en siktelse i Tengs-saken og hva som vil skje med mistanken i Jørgensen-saken. Men det er mange flere som er opptatt av fremdrift i saken, som har sittet og ventet i årevis, påpeker Bråstein.

Birgitte Tengs ble funnet drept ved Gamle Sundvegen om morgenen lørdag 6. mai 1995. Stedet er ikke langt fra hjemmet der Birgitte bodde med sine foreldre.
Kvelden før var Birgitte med på et møte på Avaldsnes før hun dro videre til Kopervik sentrum.
Birgitte ble gjenkjent i gågata i Kopervik seint fredags kveld. Dette er den siste sikre observasjonen som er gjort av henne.
Hun skal hun også ha snakket med sjåføren av en bil i samme område. Denne personen har aldri blitt identifisert.
Like over midnatt så to vitner en bil kjøre i høy hastighet opp Gamle Sundvegen.
Gamle Sundvegen er den veien der Birgitte Tengs ble funnet drept lørdags morgen. Veien er i dag stengt for ordinær biltrafikk.