191 personer mistet livet i trafikken i 2013

Statens vegvesen melder om en dramatisk oppsving i antall døde i trafikken. Senest i går omkom en kvinne (38) etter en trafikkulykke i Byfjordtunnelen nord for Stavanger.

Ulykke i Byfjordtunnelen

Ei kvinne (38) mistet livet, og to andre er alvorlig skadet etter en frontkollisjon i Byfjordtunnelen nord for Stavanger i går kveld.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

191 personer mistet livet i trafikken i 2013. Det er 46 flere enn i 2012.

– Vi har lagt bak oss et tøft og vanskelig år med et dramatisk oppsving i antall drepte. Vi har ingen klar og enkel forklaring på at vi har fått 46 flere drepte på vegene. Fagfolkene snakker om naturlige statistiske variasjoner, men det er ikke en god nok forklaring, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han er klar på at den dramatiske utviklingen må stanses.

– Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn, sier Gustavsen.

Flere ulykker blant de over 45 år

Det er spesielt siste halvår i 2013 som har dratt opp ulykkesstatistikken. Siden juli har alle måneder bortsett fra november hatt markant flere trafikkdrepte enn året før.

– Vi arbeider nå med å analysere ulykkene. Så langt ser vi flere utforkjøringer, flere møteulykker og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. Manglende bruk av bilbelte er fortsatt markant, sier Gustavsen.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Dødsulykke i Byfjordtunellen

SE VIDEO: Ei kvinne (38) mistet livet, og to andre er alvorlig skadet etter en frontkollisjon i Byfjordtunnelen nord for Stavanger i går kveld. Foto: Kaj Hjertenes

Mens 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, er det over 40 prosent av dem som omkommer i trafikken som ikke har brukt bilbelte. I tillegg til manglende bruk av sikkerhetsutstyr bidrar fart og rus sterkt til mange dødsulykker.

– Vi ønsker å påvirke folks holdninger gjennom å satse mer på trafikksikkerhetskampanjer spesielt knyttet til høy fart og manglende bilbeltebruk. Vi vil også ha mer midtrekkverk og fysiske tiltak mot utforkjøringsulykker. Vi forsøker å gjøre vårt, sier vegdirektøren.

Han mener flere bilister har forbedringspotensial.

– Det er mange i trafikken som rett og slett må skjerpe seg. Ikke bare setter disse seg selv i fare, men også sine medtrafikanter, sier Gustavsen.

Ny plan

Sammen med Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunen og de største bykommunene skal Statens vegvesen på nyåret legge fram en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for 2014–17.

Planen bygger på Nasjonal transportplan og et ambisiøst etappemål om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024.

– Det blir viktig å målrette tiltakene slik at vi får snudd utviklingen. Vi må tilbake i den positive trenden med færre drepte og skadde i trafikken. I 2011 ble 168 mennesker drept, og i 2012 var det 145. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er fortsatt historisk lav, men vi skal videre. Vi vil fortsette å gjøre det vi vet gir resultater og strekke oss mot nye og ambisiøse mål, sier vegdirektøren.