NRK Meny
Normal

Dømt for seksuelle overgrep mot to barn

En mann i 40-årene er i Høyesterett dømt til fengsel i fire år for seksuell omgang med to barn.

Overgrepene skjedde i perioden fra august 2008 til februar 2010.

Barna, som da var i ni- og tiårsalderen, skal ved flere anledninger blitt tvunget til seksuelle handlinger.

Mannen er tidligere dømt i Stavanger tingrett.

– Han har misbrukt tillitsforholdet

Før overgrepene hadde mannen opparbeidet seg tillit hos barna blant annet ved å ta dem med på aktiviteter og ved å gi dem klær og godterier. Han fikk kontakt med barna hos et vennepar.

Overgrepene fant i hovedsak sted i boligen til venneparet eller hjemme hos tiltalte. Ett av overgrepene fant sted på handikaptoalettet på et kjøpesenter.

Høyesterett mener mannen har misbrukt tillitsforholdet barna hadde fått til ham. I skjerpende retning legger retten vekt på at mannen flere ganger tidligere er dømt for seksuallovbrudd.

Brudd på menneskerettighetene

Både lagmannsrett og fagdommer ønsket en fengselsstraff på fem år. Det er også Høyesteretts vurdering. Ved straffeutmålingen er det gjort et fradrag for lang saksbehandlingstid.

Før tiltalen ble tatt ut, lå saken hos politiet rundt to og et halvt år uten at det ble gjennomført etterforskningsskritt av betydning.

– Dette er et klart brudd på den rett domfelte etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr. 1 har til å få saken avgjort innen rimelig tid. For å reparere denne konvensjonskrenkelsen må fengselsstraffstraffen reduseres med ett år, heter det i dommen.

Domfelte har ikke tilstått forholdene.