Hopp til innhold

Dømt etter ulovlig hummerfiske

Mannen fra Eigersund i Rogaland brukte en oppvaskbørste til å fjerne rognen fra 46 fredede hummer. Så forsøkte han å selge de videre til et fiskemottak. Nå er han dømt i Dalane tingrett.

Kontroll av teiner

I sommer ble det avdekket ulovlige hummerteiner i stor stil under en landsomfattende aksjon. Dette bildet er fra aksjonen i Ryfylke i Rogaland.

Foto: Kystvaktskipet «Tor»

Hummer med rogn er fredet hele året. Tiltalte, som er i 60-årene, forklarte i Dalane tingrett at han var klar over at det var ulovlig å fiske rognhummer.

Likevel fisket han i løpet av to uker i oktober i fjor 46 rognhummer, på tilsammen rundt 30 kilo, utenfor kysten av Eigersund.

Han børstet hummeren ren for rogn ved hjelp av en oppvaskbørste, slik at han kunne selge den videre, heter det i dommen.

Mottaket varslet Fiskeridirektoratet

I løpet av sesongen 2009 fisket mannen rundt 200 hummer. I retten forklarte han at han regnet med å få mellom 210 og 220 kroner per kilo.

Tidlig om morgenen den 14. oktober leverte han flere kasser med hummer til fiskemottaket, som han hadde levert til i en årrekke.

Noen timer senere fikk han en telefon. Fiskemottaket hadde funnet rester av rogn på hummeren.

Fiskeridirektoratet var da på stedet og undersøkte hummeren.

Fjernet rogn fra hummer daglig

I retten tilstod mannen alt. Dalane tingrett mener at det må reageres strengt på denne type miljøkriminalitet.

Det på grunn av at hummerbestanden har nådd et historisk lavt nivå.

– Siktede har med viten og vilje fanget fredet rognhummer og forsøkt å skjule den ulovlige fangsten ved å fjerne rognen fra hummeren. Dette gjorde han helt systematisk.

– Siktede fjernet rogn fra 2-3 hummer nesten daglig gjennom hele fangstperioden. Sakens omfang, siktedes handlemåte og utviste skyld er derfor straffskjerpende i saken, heter det i dommen.

Han er nå dømt til betinget fengsel i 45 dager.

Han må også betale en bot på 20.000 kroner og han får inndratt 15.000 kroner.

– Burde fått ubetinget fengsel

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Erik Ludvigsen, ser svært alvorlig på saken.

– Det er iverksatt strenge reguleringer av hummerfisket. Når man bryter disse, så forbryter man seg ikke bare på en hel næringsgruppe, men også mangfoldet i sjøen, sier han.

Ludvigsen mener at omfanget av saken er så stort at den burde gitt en ubetinget fengselstraff. Han legger til at de vil fortsette å anmelde slike forhold.

– Jeg håper at alle de som koser seg med hummerfisket nå merker seg dette, og retter seg etter det, avslutter han.