Forsvarer Atle Helljesen: – Aktor og dommeren er inhabile

Innsiderettssaken i Stavanger åpnet med at dommer Richard Saue måtte gå på gangen. Forsvarer Atle Helljesen mener både dommeren og aktor Birgitte Budal Løvlund er inhabile. Årsaken er et bakrom med lydoverføring fra rettssalen.

Fred A. Ingebrigtsen, forsvarer Bjørn Stordrange (skjult) og forsvarer Atle Hellljesen

Hovedtiltalte i innsidesaken, Fred A. Ingebrigtsen, smilte til fotografene da rettssaken mot ham startet mandag. Atle Helljesen (til høyre), som fremmet habilitetsinnsigelsen, forsvarer en av de andre tiltalte.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Birgitte Budal Løvlund og Erik W. Rand

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Det såkalte innsidesaken, der Fred A. Ingebrigtsen og seks andre menn står tiltalt for ulovlig handel med Acta-aksjer , startet i Stavanger tingrett mandag.

Egentlig skulle rettssaken startet med påtalemyndighetens innledningsforedrag, men forsvarerkorpset ville det annerledes.

Advokat Atle Helljesen, som forsvarer en 46-åring, var den som fremmet habilitetsinnsigelsene, men han åpnet med å si at han også har støtte fra flere av de andre forsvarerne.

Reagerer på «hemmelig bakrom»

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund avviser derimot at aktoratet har forsøkt å skjule søknaden til retten om lydoverføring til et bakrom i tilknytning til rettssalen.

Noen få minutter etter at retten ble satt, gikk tingrettsdommer Richard Saue på gangen før Helljesen la frem den varslede habilitetsinnsigelsen.

I korte trekk mener Helljesen at både dommeren og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, aktor i saken, er inhabile. Ifølge forsvareren har de latt være å fortelle forsvaret om at aktoratet hadde søkt om lydoverføring.

Fikk høre om rommet tilfeldig

Bare aktoratet og politiet har tilgang til rommet.

– Det har vært kontakt mellom dommer og aktor om dette. Det har skapt mistillit, og en lurer på om det er gitt uriktig eller ufullstendig informasjon, sier Helljesen.

Advokaten sier han og en av de andre forsvarerne, Odd Rune Torstrup, tilfeldigvis fikk vite om lydoverføringen til dette rommet, som i realiteten ikke er et bakrom, men ligger i etasjen over rettssalen, under et etikkseminar i slutten av november.

Har spekulert i hemmelig etterforskning

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund måtte dermed gå i vitneboksen og svare på spørsmål fra både forsvarere og meddommer Elizabeth Baumann.

Tidligere i vinter har forsvarerne i flere medier spekulert i om dette rommet skal brukes til «hemmelig, parallell etterforskning» mens rettssaken pågår. Dette avviser Budal Løvlund.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bjørn Stordrange (t.v.) og Odd Rune Torstrup

Fred A. Ingebrigtsens forsvarer, Bjørn Stordrange (t.v.), og forsvareren til svogeren, Odd Rune Torstrup, er blant forsvarerne som mener de ikke fikk nok informasjon om aktoratets ønske om lydoverføring fra rettssalen.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Det er praktisk gjennomføring av rettssaken som ligger til grunn for at vi begjærte lydoverføring. Det er ikke slik at vi har et eget etterforskningsteam klart til å rykke ut, men dersom vi hadde hatt det, hadde det vært innenfor lovverket, mener statsadvokaten.

– Jeg fikk kuldegysninger

– Det har skjedd skjult, og det er gjort aktive tiltak for å holde det skjult, mener Bjørn Stordrange, som forsvarer Fred A. Ingebrigtsen.

– Jeg fikk kuldegysninger, og tenkte på en DDR-stat, sier Odd Rune Torstrup, som forsvarer Ingebrigtsens 42 år gamle svoger.

Artikkelen fortsetter under tidslinjen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Teksten i tidslinjen er basert på tiltalen samt NRK og andre mediers omtale.

– Per i dag vet vi ingen ting om dette rommet, eller hvem som kommer til å være der. Det er ikke bare bare for dem som skal forklare seg at noen som de ikke vet hvem er skal høre på, sier Helljesen.

Viste til Nokas-rettssaken

Budal Løvlund viste også til at Nokas-rettssaken ble overført til et lokale like i nærheten, og at det er vanlig med lydopptak i saker som føres av Økokrim.

Det er vanlig at aktoratet kan ha med seg personer under en rettssak, såkalte bisittere, men det er også vanlig at en liste over disse utleveres når rettssaken starter.

Trolig kommer store deler av dagen til å gå med til forsvarernes innlegg rundt spørsmålet om habilitet og hva aktoratet og dommeren sa og ikke sa da det ble begjært lydoverføring til bakrommet.

NRK.no følger saken.