NRK Meny
Normal

Dødsulykken skyldtes kollisjon

Arbeidsulykken på Haugesund Lufthavn lørdag, der en 30 år gammel mann mistet livet, skyldtes kollisjon mellom to nyttekjøretøy.

Arbeidsulykke med truck på flyplassen på Karmøy

Utrykningskjøretøyer utenfor flyplassen Helganes ved 09-tida lørdag morgen. Mannen som kom i klem under en truck blei brakt til sjukehus, hvor han seinere blei erklært død.

Foto: Kristian Eidesvik

– Vi sikret oss et videoopptak som tydelig viser bevegelsene til de to kjøretøyene, sier politioverbetjent Frode Klausen ved Karmøy lensmannskontor.

En mann døde lørdag etter å ha blitt klemt under en truck på Haugesund lufthavn Karmøy. Det er nå klart at det var en kollisjon som førte til ulykken. Det har kommet frem gjennom vitneavhør, og et videoopptak på flyplassen.

Ingen siktelse

Det er foreløpig ikke tatt ut noen siktelse i saken.

– Jeg skal ha et møte med jurist om saken, før en eventuell siktelse blir tatt ut.

Politiet jobber også tett med arbeidstilsynet, for å finne ut hvordan dette kunne skje.

Undersøker kjøretøy

De to kjøretøyene blir i tillegg undersøkt av Statens vegvesen.

– Vet du hvilken stand de var i?

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer om den tekniske standen på kjøretøyene. Jeg har fått noe muntlig, men vi må avvente en full rapport om hvilke funn som er gjort, sier Klausen.

Politiet vil i etterkant foreta vitneavhør på flyplassen om funnene i rapporten. Det er ikke mistanke om promillekjøring.

Tilbud om krisehjelp

Alle de ansatte på flyplassen har fått tilbud om krisehjelp. Det opplyser lufthavnsjef Tore Lillenes.

– De involverte vil også få den hjelp de trenger i fortsettelsen, sier han.