– Umulig å unngå dødsfall i arresten

Søndag ble en 61 år gammel mann funnet død i arresten i Stavanger. – Mange av dem som havner i arresten har høy dødsrisiko, blant annet på grunn av beruselse, sier lege og forsker.

Mann døde i arresten i Stavanger

Søndag døde en 61 år gammel mann i arresten på politihuset i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er risiko for at ting kan skje. Det å tenke seg at det ikke er noen som skal dø i politiarrestene er dessverre utopi, sier forsker og lege Willy Aasebø ved Akershus universitetssjukehus.

Søndag døde en 61 år gammel mann i arresten på politihuset i Stavanger. Mannen ble funnet livløs etter en inspeksjonsrunde, og til tross for livreddende førstehjelp sto livet ikke til å redde.

Et vitne i en nabocelle hevder at politiets rutiner sviktet og at mannen på tross av rop om hjelp ikke fikk tilsyn.

Saken etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker.

Forsket på dødsfall i arresten

Man finner en beruset person i en snøhaug, tar ham med seg og plasserer ham i en varm arrest. Jeg tror nok at det redder flere liv enn det tar.

Willy Aasebø, forsker og lege ved Akershus universitetsssjukehus.
Willy Aasebø

Forsker og lege Willy Aasebø ved Akershus universitetssjukehus.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / VG

Aasebø var for ti år siden med på å granske hvorfor folk dør i norske politiarrester. Han sier at dødsfall ikke er til å unngå.

– I de ti årene som gikk foran dette prosjektet var det 60 000 mennesker som ble satt inn i politiarrester hvert år. Mange av dem har høy risiko i forhold til hva de har gjort før de kom dit, sier han.

Rutiner er strammet inn

På 90-tallet døde fire personer i året på denne måten.

– Den største gruppen var de som hadde alvorlig beruselse, alkohol, sier han.

Arbeidet resulterte i en innstramming av rutiner hos politiet. Blant annet skal alvorlig berusede personer sjekkes av lege før de låses inne på cella.

Arresten

Færre dør i arresten i dag enn for 20 år siden.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Nå skal Aasebø, sammen med en gruppe forskere, granske om disse tiltakene har hatt noen effekt siden de ble innført for ti år siden.

– Det vi først må finne ut, er hvem som nå dør. Er det syke mennesker på grunn av sykdom, er det på grunn av skader, eller er det fremdeles slik at det er veldig mange sterkt berusede som dør? I så fall så må man jo lage nye regler for å hindre så mange dødsfall som man kan, sier han.

– Kan ikke utdanne politifolk som doktorer

Samtidig innser Aasebø at flere regler ikke kan hindre alle dødsfall i norske fengselsceller.

– Hadde vi hatt stor medisinsk kunnskap, så hadde jo det hjulpet og, men vi kan jo ikke akkurat utdanne politifolk som doktorer heller, mener han.

Aasebø frykter at all oppmerksomheten rundt slike dødsfall vil føre til at politifolk vil nøle med å ta folk inn i arresten.

– Man finner en beruset person i en snøhaug og tar ham med seg og plasserer ham i en varm arrest. Jeg tror nok at det redder flere liv enn det tar, sier Aasebø.

Glattcelle

Aasebø mener at mange av dem som plasseres i arresten har høy risiko i forhold til hva de har gjort før de kom dit.

Foto: NRK