Hopp til innhold

Spedbarn døde etter smitte av tarmbakterie

Et av barna som ble smittet av tarmbakterie på Stavanger universitetssjukehus, døde i dag. Ifølge sykehuset døde barnet av blodforgiftning.

Pressekonferanse ved Stavanger universitetssjukehus

Sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne orienterte om barnedødsfallet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Vi er svært lei oss for dette, sier direktør ved Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne.

I dag kom meldingen om at ett av de premature barna som ble smittet av en tarmbakterie på Universitetssykehuset i Stavanger, døde.

– Som leder og ansvarlig for virksomheten er dette på mange måter det verste som kan skje, å miste et barn. Og jeg kjenner dyp medfølelse med familien til dette lille barnet, sier Bryne.

Barnet var ni dager gammelt da det fikk en infeksjon. To dager senere forverret tilstanden seg, og barnet ble overflyttet til Rikshospitalet i Oslo. Det døde etter en uke.

– Det oppstod komplikasjoner, og vi har grunn til å tro at årsak til dødsfallet er blodforgiftning, sier Bryne.

Flytter gravide til andre sykehus

Fem barn ved avdelingen i Stavanger er nå smittet av tarmbakterien, og ligger isolert. Barna har bakterien i seg, men har ikke blitt syke som følge av dette.

– De er premature, og er fremdeles sårbare, men det er ingen av dem som har tegn på sykdom, seier smittevernoverlege i Stavanger, Jon Sundal.

Mødre som står i fare for å føde før termin, blir overført til andre sykehus.

– Ved å ha så få pasientar som mulig, så kan vi greie å opprettholde isolering og forebygge på en mye betre måte, sier overlege på barneklikken ved sykehuset, Magne Berget.

Inger Cathrine Bryne

Inger Cathrine Bryne er direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Anders Fehn / NRK

I går ble det kjent at flere premature barn er smittet av tarmbakterien klebsiella pneumoniae, og ligger isolert på nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus etter flere funn av bakterien.

Har økt bemanningen

På prematuravdelingen i Stavanger er det nå dobbel bemanning på vaktene for å kunne opprettholde isolasjonen.

– Vi har holdt på siden begynnelsen av april, og perioden vil sikkert strekke seg til over sommeren, opplyser sykehuset.

Bakterien er kun farlig for premature barn, som allerede har et svekket imunforsvar.

Jon Sundal

Jon Sundal er smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Trange lokaler trolig grunnen til utbrudd

Det er ikke mange andre norske sykehus som har hatt utbrudd av denne bakterien.

Universitetssykehuset Nord-Norge hadde i fjor et omfattende utbrudd av en lignende multiresistent bakterie.

I Stavanger skjer det for andre gang.

– Vi tror det henger sammen med at denne avdelingen i perioder er veldig belastet med et stort antall nyfødte. Det blir veldig overfylt og spredningen av disse bakteriene skjer da lettere. Dette er en bakterie som spres lett og som er i miljøet på nyfødtavdelingen, sier Sundal.

Stort utbrudd i 2009

Vinteren 2009 var det utbrudd av samme bakterie på nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Bakterien ble da funnet i prøver fra totalt 58 nyfødte.

– Men det utbruddet var med en sintere, mer resistent bakterie, uttalte Sundal i går.

Ifølge Iren Høyland Löhr, som skrev doktorgrad om utbruddet i 2009 kunne utbruddet ha gitt alvorlige konsekvenser, men ble avgrenset i tide.

Flere nyheter fra Rogaland