NRK Meny
Normal

Hjerneblødning var årsaken da mann (61) døde i arresten

Mannen som døde i arresten ved Stavanger politistasjon døde av hjerneblødning, mener Spesialenheten for politisaker, som etterforsker politiet etter hendelsen.

Mann døde i arresten i Stavanger

En 61 år gammel mann døde i arresten i Stavanger den 13. januar.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Søndag 13. januar ble en 61 år gamle mann innbrakt til arresten for beruselse. Klokken 18.01 ble han funnet livløs under en inspeksjonsrunde og det ble umiddelbart satt i gang livreddende førstehjelp, ifølge politistasjonssjef i Stavanger, Odd Tveit Jørgensen.

Ambulansepersonell fortsatte førstehjelpen på cellen, men 18.50 ble mannen erklært død. Nå er det klart at hjerneblødning var årsaken til arrestdødsfallet. Det skriver Aftenbladet.

Spesialenheten for politisaker startet umiddelbart med å undersøke og etterforske saken.

– Avventer endelig obduksjonsrapport

Ellen Eikeseth Mjøs i Spesialenheten for politisaker leder etterforskningen av Stavanger-politiet etter dødsfallet i arresten.

– Nå avventer vi den endelige obduksjonsrapporten før vi kan si noe om årsaken til hjerneblødningen. Vi har foretatt en rekke avhør og alle de avhørte har hatt, og har ennå status som vitner i saken. Vi arbeider videre med etterforskningen som ikke kan avsluttes før den endelige obduksjonsrapporten er ferdig, sier Mjøs til avisen.

I Trondheim sluttet politiet å sette berusede personer i arresten, resultatet er null dødsfall. Men i Stavanger vil ikke kommunen gjøre det samme.

Mannen døde etter at politiet fant han livløs i arresten.

VIDEO:Mann døde i varetekt. Foto: Ole Andreas Bø/NRK.

Politilovens paragraf 9

Spesialenheten undersøker om politiet har brutt politilovens paragraf 9 om inngrep overfor berusede personer.

«Politiet kan innbringe enhver som på grunn av beruselse forårsaket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler forstyrrer den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre.

Den som innbringes etter første ledd, kan settes i arrest. Ingen må holdes i arrest lenger enn nødvendig og ikke i noe tilfelle lenger enn til vedkommende er blitt edru.

Dersom den innbrakte på grunn av beruselsen er ute av stand til å ta vare på seg selv eller å gjøre rede for seg, skal politiet straks vurdere umiddelbart å overføre vedkommende til sykehus, legevakt eller avrusingsstasjon. Dersom slik overføring ikke finner sted, skal vedkommende ha legetilsyn ved innsettelsen i arresten.

Dersom det er grunn til å tro at den innbrakte har hodeskade, indre skade eller betydelig kroppsskade, eller helsetilstanden for øvrig er slik at helsetilsyn anses nødvendig, skal politiet straks tilkalle lege eller annet helsepersonell.

I påvente av overføring til sykehus mv. eller gjennomføring av lege- eller helsetilsyn etter fjerde eller femte ledd, skal den innbrakte ha skjerpet tilsyn av politiet. Dersom den innbrakte ber om det, skal politiet formidle kontakt med lege eller annet helsepersonell. Selv om den anholdte ikke innbringes, kan politiet beslaglegge og tilintetgjøre de rusmidler vedkommende har hos seg ved anholdelsen.»