- Foreldre og lærere sier fra

Konfliktrådet i sør-Rogaland behandlet dobbelt så mange mobbesaker i fjor sammenlignet med året før.

Digital mobbing

I løpet av 2010 behandlet konfliktrådet i sør-Rogaland tilsammen 135 saker som handlet om mobbing, trusler eller æreskrenkelser.

Foto: NRK

I løpet av 2010 behandlet konfliktrådet i sør-Rogaland tilsammen 135 saker som handlet om mobbing, trusler eller æreskrenkelser.

Det er dobbelt så mange som året før.

De fleste sakene handler om digital mobbing, på nettet og på mobilen, og mobberne er ofte svært unge.

Les også: Vil nettsjikane til livs

Les også: Vil gjøre nettmobbing vanskeligere

Svært unge mobbere

Lederen for konfliktrådet, Anne Lea, tror at den voldsomme økningen henger sammen med at ansatte i konfliktrådet har vært ute på skoler i distriktet sammen med politiet.

– Skolene holder ikke lenger kortene like tett til tett inn til brystet. Dessuten kommer stadig flere foreldre på banen og anmelder mobbesaker, sier Lea.

Mobbing og vold

De digitale mobbingen er ofte kombinert med mer 'tradisjonelle' mobbemetoder. (Illustrasjonsbilde)

Foto: NRK

Rundt femti av mobbesakene i konfliktrådet er ikke straffesaker. Det kan bety at de involverte er under den kriminalle lavalderen på femten år. Lea mener at de fleste andre mobberne som havner i konfliktrådet er mellom femten og sytten år.

– Mobbing døgnet rundt

Det dreier seg ofte om svært alvorlige saker der «tradisjonell» mobbing med erting og plaging ofte kommer i tillegg til den digitale mobbingen.

– Ofrene bærer ofte mobbingen med seg døgnet rundt. De fleste har gjerne pcen stående på på rommet sitt, sier Lea.

Les også: - Må lære oss nettvett

Les også: Har halvert mobbinga med anti-mobbetiltak

Hver femte sak som konfliktrådet behandlet i fjor dreiet seg om mobbing, trusler elleer æreskrenkelser.

– Bruker hardt skyts

Konfliktrådet går gjennom det som har skjedd, både med den enkelte parten og i møter med begge partene. I møtene får mobbeofrene fortelle sin historie.

Lea tror det er viktig at mobberne får høre dette direkte.

Det brukes ofte skikkelig hardt skyts mellom de unge på Facebook eller mobilen.

Anne Lea, leder for konfliktrådet i sør-Rogaland

– Veldig ofte får vi høre at «det var ikke slik ment» fra dem som står bak plagingen og mobbingen. Det brukes ofte skikkelig hardt skyts mellom de unge på Facebook eller mobilen. Derfor er det viktig at mobberne skjønner hva de har vært med på, sier hun.

– Ris bak speilet

Resultatet av saksbehandlingen i konfliktrådet er oftest en avtale som blir inngått mellom partene. Den kan handle om hvordan de skal forholde seg hverandre.

Les også: – Mobberen må bytte skole

Les også: 12-åringer på nett hetser med voldtekt og drap

– Det får konsekvenser dersom avtalen ikke følges opp. Avtalebrudd blir rapportert til poitiet, sier Lea.

Lederen for konfliktrådet mener at gjennomgangen av saken som regel virker positivt. Det er bare mellom fire og fem prosent av de inngåtte avtalene som blir brutt.