Dobbel utmelding i Stavanger Ap

Hilde Karlsen og Anne Torill Stenberg Lura melder seg ut frå konfliktfulle Stavanger Arbeiderparti. – Trist, seier Cecilie Bjelland.

Hilde Karlsen

Hilde Karlsen meiner det politiske spelet som går føre seg i Stavanger Arbeidarparti gjer det umogleg å jobba med politikk til det beste for byen og regionen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

I går kom nyheita om atstyret i Haugesund Arbeidarparti går av etter det leiaren kalla skittent spel i kulissane.

I dag kom nyheita sør for Boknafjorden. To bystyrerepresentantar i Stavanger Arbeidarparti meldar seg ut av partiet. Resten av perioden på tre år vil dei sitja som uavhengige representantar i bystyret.

  • Les heile utmeldingsbreva nedst i artikkelen.

– Ikkje i stand til å finna gode løysningar

– Eg har dessverre kome til eit punkt der det ikkje lenger er mogleg å jobba med politikk for byen og regionen sitt beste innanfor Arbeidarpartiets rammer. Eg opplever at det politiske spelet er viktigare, seier Hilde Karlsen.

Anne Torill Stenberg Lura er samd.

– Slik eg opplever det er ikkje partiet lenger i stand til å finna gode løysningar for byen.

Karlsen presiserar likevel at Ap er partiet hennar, og ho vurderar å melda seg inn i Sola Ap eller Sandnes Ap.

– Det er klimaet i Stavanger Ap eg vil vekk frå, seier ho.

Bybanestrid

Den siste tida er det bybanespørsmålet som har vore det viktigaste partiet har jobba med. Fleirtalet har gått inn for å jobba mot bybanen, medan Karlsen og Stenberg Lura meiner at bybane vil vera det beste for regionen.

For dei som måtte vera i tvil: Eg har gått til val på bybane. Det klargjorde eg i 2010 i samanheng med partiprogrammet og nominasjonen.

Hilde Karlsen, Twitter
Cecilie Bjelland

Leiar for bystyregruppa Cecilie Bjelland blei kjend med utmeldinga gjennom media.

Foto: Arbeiderpartiet

Dette er ei konflikt som til tider også har vore personleg, og den går lenger tilbake enn den siste debatten som har vore oppe om bybanen.

For eit år sidan blei partisekretær Raymond Johansen sendt til Stavanger for å ordna opp i problema i partiet. Ein jobb som ikkje har gått særleg bra.

– Trist å høyra

Leiar i bystyregruppa Cecilie Bjelland står på andre sida i striden. Ho blei gjennom media i dag tidleg informert om utmeldingane.

– Det er trist å høyra, men akkurat nå kan eg ikkje seia så mykje meir enn at eg tar det til etterretning, seier ho.

Ho understrekar at ho ikkje delar synet på at det er vanskeleg å jobba til det beste for byen og regionen innanfor rammene til partiet, men ho innrømmer likevel at dei har eit problem.

– Eg stod seinast i går og fortalte medlemmene at me har det tungt og at dette er noko me jobbar med, seier ho.

Før ho seier noko om kor vegen går vidare nå, vil ho ha samtalar med styret.

Då var eg klar for min første dag som sjølvstendig bystyrerepresentant!!!!

Hilde Karlsen, Twitter

– Me sit ikkje med hendene i fanget

Tore Nordtun

Partileiar Tore Nordtun seier at dei ikkje vil sitja med hendene i fanget etter utmeldingane som skjedde i natt.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Stemninga er varierande, og me konstanterar at det er utfordringar i partiet, seier leiar i Stavanger Arbeidarparti, Tore Nordtun.

Då stortingsrepresentanten blei vald til ny leiar i lokalpartiet i februar, var det med eit håp om at han skulle skapa ro i partiet.

Han seier at det er det dei jobbar for.

– Partiet sit ikkje med hendene i fanget, sjølvsagt gjer me ikkje det, seier han.

Han lovar handling frå partiet.

– Me vil ganske snart koma tilbake med ein del ting som me må drøfta i leiinga først.

Les utmeldingsbreva her:

Hilde Karlsen

«Uavhengig representant i Stavanger bystyre Da jeg ble valgt inn i Stavanger bystyre for Arbeiderpartiet inngikk jeg en kontrakt med velgerne om at jeg skulle jobbe til beste for de som bor i byen og regionen. Som ansvarlig for Arbeiderpartiets byutviklingspolitikk de fem siste årene, har jeg sett viktigheten av at vi står tverrpolitisk samlet om de store beslutningene som skal tas for å fremme en god regional utvikling. Med den sterke veksten som vi står ovenfor i byen og regionen skylder vi politikere våre velgere at vi i fellesskap tar nødvendige grep å håndtere veksten og demper det press som følger med vekst.

Stavangerregionen står ovenfor store utfordringer som må løses. Jeg har lyst til å bidra konstruktiv og være løsningsorientert i møte med de utfordringene som er en del av vår hverdag. Jeg vil være en medspiller for på forme fremtiden.

Jeg har dessverre kommet til et punkt der det ikke lenger er mulig for meg å jobbe med politikk til det beste for byen og regionen innenfor Arbeiderpartiets rammer. Jeg opplever et parti der det politiske spillet er viktigere enn å jobbe for gode resultater til byens og regionens beste. Dette tar jeg nå konsekvensen av.

Det er med stor sorg, men også med lettelse, at jeg i dag har meddelt partiledelsen at jeg melder meg ut av Stavanger Arbeiderparti. Dette har vært en beslutning som har blitt modnet over tid og etter at mange hensyn er blitt overveiet og tatt hensyn til. Jeg vil opprettholde min kontrakt med velgerne.

Jeg vil fortsatt jobbe til det beste for byen og regionen. Jeg vil fra i dag utøve mitt politiske virke som uavhengig representant i bystyret, kommunalutvalget, formannskapet og kommunalstyret for byutvikling. Mitt sosialdemokratiske engasjement ligger fast, og mitt politiske fundament vil derfor være partiprogrammet til Stavanger Arbeiderparti. Dette betyr også at jeg vil samarbeide med alle politiske partier fra sak til sak, og jeg vil være opptatt av å finne gode og fremtidsrettede løsninger for de som bor i byen og regionen. Vi bor i en landsdel som bidrar med stor verdiskaping for hele nasjonen. I de store og viktige saker som handler om fremtiden for byen og regionen tror jeg på brede fellesskapsløsninger.

Jeg ønsker å takke alle partikamerater og alle andre som har gitt meg god støtte i en vanskelige tid og vanskelig avgjørelse.»

Anne Torill Stensberg Lura

«Etter nøye vurderinger har jeg kommet til at jeg ønsker å melde meg ut av Stavanger Arbeiderparti.

Slik jeg opplever det er paritet ikke lenger i stand til å finne gode løsninger for regionen. Arbeiderpartiet har alltid gått bresjen for å ta de grepene som er viktige for å skape en god samfunnsutvikling. Dette er ikke lenger hoved agendaen i Stavanger Arbeiderparti.

Jeg har alltid trodd at Arbeiderpartiet er det rette stedet å være politiker for å kjempe gjennom de sakene som er viktig for regionen. Nå ser jeg at dette ikke lenger er tilfelle. Jeg har gått til valg på Stavanger Arbeiderparti sitt partiprogram. Det er min kontrakt med velgerne. Jeg ønsker fortsatt å jobbe for disse sakene videre, slik som et mer rettferdig samfunn, en god og fornuftig politikk for utbyggingen av byen, ivareta grøntområder osv.

Dette kan jeg jeg best få til ved å stå som uavhengig representant i bystyret. Jeg kommer til å fortsette å møte i Bystyret, Kommunalstyret for byutvikling og Storhaug Bydelsutvalg med partiprogrammet for Stavanger Arbeiderparti som fundament, og videre samarbeide med andre partier fra sak til sak.»