NRK Meny
Normal

Disse bor på asylmottaket på Forus

Nesten halvparten av dem som til nå bor på Forus Akuttinnkvartering kommer fra Egypt, Syria, Afghanistan og Irak. Nesten to av tre er enslige menn mellom 22 og 30 år.

Nesten halvparten av de som til nå bor på Forus Akuttinnkvartering kommer fra Egypt, Syria, Afghanistan og Irak. Nesten to av tre er enslige menn mellom 22 og 30 år.

VIDEO: De fleste som bor på Forus Akuttinnkvartering er enslige menn fra Egypt, Syria, Afghanistan og Irak.

For to uker siden ble det klart at det gamle Telenorbygget på Forus skulle bli midlertidig bosted for 1000 asylsøkere. Siden da har 339 personer flyttet inn, og i neste uke kommer det flere.

Mottaksledelsen har ingen ferdig utarbeidet statistikk på detaljnivå for hvem som bor på mottaket, men lister med de enkelte, navn, alder og nasjonalitet, er sendt oppdragsgiver UDI.

Her er cirkatallene på hvem som bor på mottaket:

Av de 339 personene som har kommet, er ca. 200 enslige menn. Det er ca. 70 barn og ca. 60 voksne med barn (familier). Det er noen få enslige kvinner.

Når det gjelder alder er det flest enslige menn mellom 22 og 30 år. Spennvidden er fra spedbarn til 65 år.

Forus Akuttinnkvartering opplyser at de fleste beboerne kommer fra Egypt, Syria, Afghanistan og Irak, med mellom 30 og 40 fra hvert av disse landene. Altså er i underkant av halvparten av beboerne kommer fra disse landene.

Deres id-papirer viser at de er fra følgende land:

 • Egypt
 • Afghanistan
 • Pakistan
 • Bangladesh
 • Syria
 • Irak
 • Jemen
 • Libanon
 • Iran
 • Nepal
 • Libya
 • Gambia
 • Etiopia
 • India