Disse boligene hylles av departementet

Leilighetene er billige og skal hjelpe unge, uten egenkapital, inn på boligmarkedet.

Billigere boliger

Her i Goahagen i Randaberg kan snart flere unge par og familier få sin plass i boligmarkedet.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Jeg er veldig glad for at det er funnet en god og kreativ modell som kan hjelpe unge inn i et boligmarked med høye priser, sier statssekretær Per-Willy Amundsen i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I Randaberg er det oppført 32 boliger i lavblokker. Ti av leilighetene er satt av til et leie-eie-prosjekt: Først får beboerne leie til gunstig pris, og deretter kan de kjøpe boligen med egenkapitalen som spares opp gjennom leien.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Bate boligbyggelag, Randaberg kommune og Husbanken.

Amundsen

Per-Willy Amundsen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dette viser oss at unge kan hjelpes inn på boligmarkedet på mange måter, opplyser han.

– Finnes gode løsninger

Borettslagsloven inneholder begrensninger i hvor mange boliger et boligbyggelag kan eie i et borettslag, og det begrenser kommuners mulighet til å etablere leie-til-eie-prosjekter.

Boligbyggelaget ønsket i utgangspunktet at alle de 32 leilighetene i boligkomplekset skulle innunder leie-eie-modellen.

Ordfører i Randaberg, Bjørn Kahrs (H), mener det bør vurderes endringer i regelverket for å gjøre det lettere for kommuner her i landet å gå for slike prosjekt.

Boliger Randaberg

Innen kort tid får ti personer i Randaberg beskjed om at de er tildelt en av leie-eie-leilighetene.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Departementet mener det finnes løsninger:

– Boligene kan organiseres i et eierseksjonssameie, og da kan kommunen tilby leie-til-eie-prosjekter for alle boligene i sameiet, sier Amundsen.

Ønsker ikke frislipp

Departementet mener det er viktig med begrensninger i loven.

– Slik må det være. Denne loven sier at det er andelseierne selv som skal bruke boligen, mener han.

Unntak fra dette prinsippet gjør det mulig for boligbyggelag å eie opptil tretti prosent av boligene i en bygning.

– Med denne unntaksmuligheten mener jeg at vi i borettslagsloven har funnet en god balanse mellom bruker/eie-prinsippet og muligheten til å lage gode «fra leie til eie-modeller», sier Amundsen.

Leie-eie-prosjekt på Goa i Randaberg

Hele komplekset på Goa i Randaberg omfatter 32 boliger. Ti av leilighetene skal settes av til leie-eie-prosjektet. Gjennom husleien kan beboerne spare opp egenkapital, som de igjen kan bruke til å kjøpe boligen med etter tre til seks år.

Foto: Stavanger Boligbyggelag/Arkipartner AS