34.000 i bompenger i året for en familie

Bor du nær bysentra på Nord-Jæren og jobber på Forus? Da må du betale over 17.000 i året for å komme deg til og fra jobb med bil.

Bomring

Forslaget til ny bompengering innebærer at du må betale 43 kroner for hver passering fra 1. januar 2017.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

For en familie hvor både mor og far må passere de planlagte bomringene dreier det seg raskt om 34.000 kroner i året. Det tilsvarer en brutto inntekt på mellom 50.000 og 70.000 – avhengig av familiens skattenivå i dag.

I forslaget som politikerne trolig kommer til å vedta i den såkalte Bypakken for Nord-Jæren og som vil gjelde fra 1. januar 2017, vil det kun bli lagt til grunn en rabattordning på 10 prosent mot dagens 20 prosent.

I alternativ 1 i forslaget legges det opp til en avgift på 43 kroner i rushtiden om du kjører til jobb eller skole mellom klokken 07.00 og 09.00 om morgenen og hjem mellom klokken 15.017 om ettermiddagen.

Møte om bypakken på Nord-Jæren

Styringsgruppen for Transportplan Jæren vil trolig ta stilling til Bypakken i neste uke.

Foto: NRK

77 kroner per dag

Er du avhengig av å komme deg på jobb i dette tidsrommet – og mener du kun kan gjøre det med bruk av egen privatbil – vil det daglig koste deg 77 kroner og 50 øre dagen.

Arbeider du full tid og har fem ferieuker i året vil det medføre en årlig kostnad på cirka 17 000 i året for en bil.


Forutsetningen er at du bor innenfor de nye bompengeringene og jobber i et område som også vil være omringet av bompenger.

Dobbelt opp


Bor du i dag eksempelvis i bydelene Våland, Storhaug, Hundvåg, Eiganes eller deler av Tasta i Stavanger og jobber på Forus, vil du ikke måtte betale når du kjører ut av byområdet. Men du må betale bompenger når du kommer til Forus og i tillegg nye bompenger når du skal hjem og inn i byområdet igjen.

Er dere to som er avhengige av bil til og fra de samme bydelene og har arbeidsplassen på Forus, Tananger, Sandnes eller Randaberg, blir det dobbelt pris.

Dårlig tid

Forslaget til ny bompengepakke vil bli behandlet i Styringsgruppen for Transportplan Jæren i neste uke.

I den gruppen sitter representanter fra fylket med fylkesordfører og varaordfører i spissen. Der sitter også ordførerne fra kommunene på Nord-Jæren og sentrale toppolitikere fra de største kommunene.

Etter et NRK har grunn til å tro er det bred politisk enighet både i fylket og de respektive kommunen om å gå inn for alternativ 1 i det forslaget som nå foreligger til ny bompengepakke. Trolig vil bare Fremskrittspartiet – med få unntak – stemme mot.

Laster kart, vennligst vent...

Her skal de nye bomringene på Nord-Jæren komme.

Ut på høring

Fylkestinget vil på sitt siste møte før sommeren diskutere og avgjøre om forslaget skal sendes ut på høring i kommunene. Det er all grunn til å tro at det vil skje. Politikerne har tidsnød. Når forslaget har vært ute på høring skal det vedtas endelig i fylkestinget i desember og så sendes videre til behandling i Stortinget. Det vil trolig skje i løpet av høsten neste år.

Bygging av bomstasjonene vil starte i 2016 og skal stå klar til å tas i bruk 1. januar 2017.

30 prosent til vei

Bompengepakken skal etter planen sikre 18 milliarder kroner i inntektene fra bilistene frem til 2032.
Av disse pengene skal 70 prosent etter forslaget brukes til å finansiere kollektivsatsinger. De resterende 30 prosentene skal gå til vei.

Det er fortsatt usikkert hvor stort det statlige bidrag til Bypakke for Nord-Jæren vil være.