Lærerne tar utdanningen regjeringa bestilte

Regjeringens nye krav om fordypning for dem som skal undervise i kjernefag har fått over 4400 lærere til å søke om videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og engelsk.

Mattelærer

Rekordmange lærere har søkt videreutdanning, og en fjerdedel av dem vil lære mer matematikk.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Vi har jo bestemt at alle som vil undervise i basisfag må ha fordypning i det, så jeg er glad for at så mange lærere vil skaffe seg det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Og lærerne har tatt hintet. 4400 av de 8500 lærerne som har søkt videreutdanning, vil fordype seg i matematikk, naturfag, norsk og engelsk. Nederst i artikkelen ser du hva lærerne i ditt fylke vil lære mer om.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Emrah Senel / NRK

Få søkere til samisk og nisjefag

Men ministeren vil også ha flere søkere på de andre fagene.

– Hvis vi skal klare å ha videreutdanningstilbud innen praktiske og estetiske fag må vi fylle opp plassene der også, sier Isaksen.

I år kom det for eksempel kun ni søkere til de fire samiske videreutdanningsprogrammene.

– Vi skal ha tilbud innen samisk historie og kultur, men det er vanskelig å opprettholde tilbudet dersom det er så få søkere over tid, sier han.

Staten tar 60 prosent av regninga

I år har rekordmange lærere søkt om videreutdanning, en økning på over 1.000 sammenlignet med i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

I fjor hadde over 7000 lærere søkt om videreutdanning da fristen gikk ut, men kun 3408 av dem fikk godkjent planene, og tok fatt på videreutdanningen. Men for i år har Regjeringen økt tilbudet om videreutdanning til 5050.

Staten dekker 60 prosent av kostnadene ved alle utdanningene, og 75 prosent ved realfag. (se faktaboksen)

– Vi regner med å fylle opp de 5050 plassene. Læreren jobber jo i tillegg, og staten betaler det aller meste, så dette har kommunene råd til. Det er ikke dette som velter et kommunebudsjett, sier han.

Dette søkte lærerne på:

Søknadene skal frem til 15. april godkjennes og prioriteres av skoleeier, før Utdanningsdirektoratet foretar den siste behandlingen av søknader som er godkjent av skoleeier.

Det som i tabellen er «andre studietilbud» er lærere som har søkt andre videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler gjennom ordningen. Søknader til slike «andre studietilbud» er også registrert via direktoratets søknadssystem.

Søknader om videreutdanning for lærere 2015

Fag

Stipendordning

Vikarordning

Totalsum

Andre studietilbud

775

1593

2368

Matematikk

572

1484

2056

Engelsk

158

626

784

Leseopplæring

99

480

579

Norsk

140

427

567

Naturfag

100

447

547

Ledelse i skolen

94

228

322

Rådgivning

69

220

289

Regning som grunnleggende ferdighet

69

210

279

Andrespråkspedagogikk

28

147

175

Læringsledelse og vurdering

17

63

80

Mat og helse

20

44

64

Kunst og håndtverk

10

25

55

Entreprenørskap

15

28

43

Kroppsøving

14

26

40

Prosjekt til fordypning

10

28

38

Vurdering i elevenes læring (VGS)

9

28

37

Fysikk

6

27

33

Musikk

7

16

23

Ny teknologi i læring

2

17

19

Yrkesretting av programfag

7

11

18

Kjemi

3

9

12

Husdyrfag og naturbruk

10

10

Lesing, læring og vurdering (VGS)

2

8

10

Samisk kultur og historie

4

5

9

Totalt

2230

6227

8457

Mottatte søknader for videreutdanning etter lærernes søknadsfrist 15. mars:

Søknader om videreutdanning for lærere 2015 - per fylke

Fylke

Fag

Søknader

Akershus

Totalt

880

Matematikk

238

Norsk

82

Engelsk

73

Leseopplæring

53

Naturfag

52

Rådgivning

35

Aust-Agder

Totalt

212

Matematikk

59

Engelsk

15

Ledelse

15

Naturfag

13

Norsk

13

Buskerud

Totalt

476

Matematikk

122

Naturfag

48

Engelsk

41

Leseopplæring

27

Norsk

26

Finnmark

Totalt

322

Matematikk

102

Leseopplæring

15

Engelsk

10

Norsk

10

Hedmark

Totalt

345

Matematikk

55

Engelsk

52

Norsk

31

Regning

23

Naturfag

23

Andrespråkspedagogikk

14

Hordaland

Totalt

814

Matematikk

190

Naturfag

79

Engelsk

76

Leseopplæring

66

Norsk

59

Ledelse

41

Regning

29

Møre og Romsdal

Totalt

401

Matematikk

81

Engelsk

47

Leseopplæring

23

Naturfag

23

Norsk

23

Nordland

Totalt

527

Matematikk

136

Regning

61

Engelsk

54

Norsk

41

Naturfag

30

Leseopplæring

18

Nord-Trøndelag

Totalt

282

Matematikk

51

Engelsk

32

Naturfag

22

Norsk

18

Oppland

Totalt

346

Matematikk

82

Engelsk

40

Norsk

23

Leseopplæring

21

Naturfag

20

Oslo

Totalt

464

Matematikk

148

Naturfag

46

Norsk

43

Leseopplæring

41

Engelsk

26

Ledelse

21

Rogaland

Totalt

805

Matematikk

162

Leseopplæring

108

Engelsk

61

Rådgivning

40

Ledelse

35

Andrespråkspedagogikk

24

Sogn og Fjordane

Totalt

250

Matematikk

57

Engelsk

26

Naturfag

18

Norsk

17

Rådgivning

14

Ledelse

13

Svalbard

Totalt

2

Matematikk

2

Sør-Trøndelag

Totalt

626

Matematikk

99

Ledelse

53

Engelsk

43

Leseopplæring

39

Rådgivning

32

Naturfag

32

Telemark

Totalt

304

Matematikk

85

Engelsk

26

Naturfag

20

Norsk

16

Leseopplæring

14

Troms

Totalt

348

Matematikk

117

Norsk

35

Engelsk

30

Leseopplæring

25

Naturfag

18

Regning

15

Utlandet

Totalt

4

Fysikk

1

Ledelse

1

Matematikk

1

Norsk

1

Vest-Agder

Totalt

309

Matematikk

56

Ledelse

35

Leseopplæring

29

Engelsk

18

Norsk

16

Vestfold

Totalt

335

Matematikk

93

Engelsk

47

Leseopplæring

34

Naturfag

17

Norsk

11

Rådgivning

10

Østfold

Totalt

405

Matematikk

120

Engelsk

67

Norsk

40

Naturfag

26

Leseopplæring

20

Regning

18