NRK Meny
Normal

Dette skal bompengene brukes til

Natt til tirsdag ble endelig fylkespolitikerne enige om hvordan den nye bypakken for Nord-Jæren skal se ut. Her kan du se hvordan bypakken vil påvirke deg.

Kolumbus-buss i trafikken i Kannik i Stavanger sentrum Eirin Larsen/NRK

Kollektivtransporten skal styrkes i den nye bypakken for Nord-Jæren, mens det blir en kostbar affære å ferdes i privatbiler.

Foto: Eirin Larsen/NRK

Forslaget for Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, med et mål om nullvekst i biltrafikken i perioden frem til 2032.

Ny bomring på Jæren

Slik vil fylkespolitikerne ringe inn de tett befolkede områdene på Nord-Jæren med bomstasjoner. Trykk på bildet for å forstørre kartet.

Foto: Statens vegvesen

Det store satsingsområdet i bypakken er kollektivtrafikk, sykling, gange og næringstransport. Fylkesordfører Janne Johnsen uttalte under dagens pressekonferanse at personbilen er den store taperen i Bypakke Nord-Jæren.

 • I rushtiden mellom klokken 07 og 09 på morgenen, og mellom 15 og 17 på ettermiddagen, må lette kjøretøy betale 40 kroner per passering. Utenfor rushtiden vil det koste 20 kroner per passering. Rådmannens opprinnelige forslag var 45 kroner per passering for personbiler.
 • Bilister med bombrikke får 10 prosent rabatt per plassering, og de vil også kun betale for en passering i timen.
 • Det er enveis innkreving i alle bomstasjoner.

– Vi vil se på muligheten for fritak for barnefamilier som skal hente og bringe i barnehagen, sa Johnsen under dagens pressekonferanse.

For kjøretøy mellom 3,5 tonn og 7,5 tonn dobles satsen, og for kjøretøy over 7,5 tonn tredobles satsen. Rushtidsavgiften vil kun gjelde hverdager.

Fylkestinget viderefører taket på 75 passeringer i måneden, men av miljøårsaker vil ikke dette gjelde tunge kjøretøy over 7,5 tonn.

Her kommer bomstasjonene

I tette ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus-Lura, Stavanger lufthavn, og Risavika med et ytre snitt i Randaberg, skal bomstasjonene plasseres.

Her skal det også bygges et godt alternativt transporttilbud til privatbilen.

 • Dersom det viser seg å bli betydelig omkjøring på bompengefrie ruter via Kvernevikveien og Nesbuveien, vil det bli etablert bomstasjoner for å forhindre dette.
 • Nordre bomstasjon ved Risavika lokaliseres sør for Hafrsfjord bru. Bomstasjon ved Solastranden lokaliseres til veistrekning mellom avkjørsel til Sola Strandhotel og rundkjøring ved avkjørsel til flyplassen.
 • Bomstasjonen i Flyplassveien flyttes til sør for Nordsjøveien.

Bussvei 2020

Fylkestinget la tirsdag frem bypakke Nord-Jæren

Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, SV og uavhengige Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen står samlet bak Bypakke Nord-Jæren.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

En av hovedsatsingene i bypakken er Bussvei 2020, som skal gjøre det enklere for folk å ferdes i fylket via kollektivtransport. Bussvei 2020 er blant prosjektene som skal finansieres helt eller delvis av bompenger fra Bypakke Nord-Jæren.

Pakken gir 70 prosent av midlene til kollektivtransport, gange, sykkel og næringstransport, mens 30 prosent er tiltenkt biltransport.

 • Et sammenhengende bussfelt er planlagt mellom Stavanger sentrum via Sandnes sentrum til Vatne. Bussveien går også til Forus Vest.
 • Et sammenhengende bussfelt er også planlagt mellom Stavanger sentrum og Risavika. Bussveien går også til Kvernevik.
 • Sola link er et kollektivprioriterende tiltak og bussfelt som sikrer bussen god fremkommelighet på strekningen Forus vest – Sola sentrum – Flyplassen.
 • Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes skal oppgraderes. I tillegg blir det ny gateterminal i Stavanger sentrum.
 • Det skal lages gangtunnel ved Fylkesvei 44 Paradis.
 • Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter skal bygges.

Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes via Forus og andre sykkelprosjekter blir prioritert som en del av kollektivsatsingen.

Egne tungbil- og kollektivfelt

Det skal bygges kollektivfelt blant annet på E39 mellom Schancheholen og Solasplitten, mellom Hillevåg og Gauselvågen via SUS, Tjensvoll, UiS og Diagonalen, og fv. 435 mellom Buøy og Austbø.

Det settes av 1 milliard kroner til andre kollektivtiltak. Følgende veiprosjekter får prioritet:

 • E39 Smiene – Harestad
 • E39 Ålgård–Hove
 • Fylkesvei 505 Skjæveland–Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1)
 • Fylkesvei 505 Foss Eikeland–E39
 • Fylkesvei 409 Transportkorridor Vest: Kvernevik–E39 i Randaberg
 • E39/Fylkesvei 44 Krysstiltak/veiutvidelse Stangeland

Inntil 50 millioner kroner settes av til planlegging av nødvendig vei og kollektivinfrastruktur for å møte planlagt utbygging i Sandnes Øst. Her trekker fylkestinget inn Gandsfjord bru, riksvei 13, Bussvei og tilknytning til E39 som aktuelle prioriteringsområder.

Det er partiene Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, SV og uavhengige Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen som står bak forslaget, mens Senterpartiet og Frp går imot.