Dette oljefeltet skal gi milliardinntekter i 50 år

350 millioner kroner dagen. 100 milliarder kroner i året. Oljefeltet Johan Sverdrup skal sikre Norges inntekter i lang tid framover, og onsdag ble det vist fram for første gang.

Johan Sverdrup

Det er fire plattformer i det som kalles fase 1 av Johan Sverdrup. Boreplattformen og den såkalte stigerørsplattformen er allerede på plass, og prosessplattformen og boligplattformen kommer neste år.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er en vanvittig følelse å være her ute når det begynner å ta form, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Margareth Øvrum.

Hun peker ut en av de to plattformene som er ferdig installert på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Endelig kan Øvrum se det med egne øyne, ferdig installert ute på feltet.

Når det er ferdig, skal feltet produsere opp mot 660.000 fat daglig. Det vil gi Norge 350 millioner kroner i inntekter daglig, 100 milliarder i året.

– Dette må være Europas viktigste industriprosjekt. Vi skal produsere olje og gass i 50 år framover. Det er en vanvittig verdiskaping for landet vårt, sier hun.

Equinor: – Vi er helt i rute

Onsdag fikk media for første gang være med ut til det flunkende nye feltet.

Det skal være totalt fire plattformer i det som kalles fase 1 av Johan Sverdrup: Boreplattformen og den såkalte stigerørsplattformen er på plass. Prosessplattformen og boligplattformen skal settes ned neste år. De gule understellene til disse er allerede på plass i havet.

Margareth Øvrum

Margareth Øvrum er konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor. Onsdag kunne hun vise fram Johan Sverdrup-feltet.

Foto: Rolv Christian Topdahl

Planen er å begynne å produsere olje innen utgangen av 2019.

– Vi er helt i rute på alle ting. Vi har en robust plan, sier Øvrum.

Langt lavere CO₂-utslipp enn gjennomsnittet

Akkurat nå er 889 mennesker i sving ute på feltet, men til enhver tid jobber 12.000 mennesker med prosjektet, enten på land eller på sokkelen.

Neste år begynner også arbeidet med å få på plass fase 2 av prosjektet.

Johan Sverdrup vil få strømmen sin fra land og kommer derfor til å være mer klimavennlig enn andre felt på sokkelen, ifølge Equinor.

De regner med at feltet vil slippe ut 0,5 kg CO₂ per fat olje produsert. Det er 20 ganger mindre enn gjennomsnittet på norsk sokkel, og 30 ganger mindre enn gjennomsnittet i verden, ifølge Equinor.

En vitenskapelig artikkel publisert på nettstedet Energi og klima operer med andre tall. Her står det at gjennomsnittet i verden er dobbelt så høyt som utslippene fra norsk oljeproduksjon, men artikkelen sier ingenting om Johan Sverdrup.

Har kuttet kostnader

Det er bred enighet om at de skyhøye kostnadene i oljebransjen var en av årsakene til oljekrisen som startet sommer 2014. Equinor har redusert investeringskostnadene med rundt 35 milliarder fra de besluttet prosjektet.

– I forhold til hva vi planla for noen år siden, så reduserer vi også produksjonskostnadene med 30 prosent, sier konserndirektør Øvrum.