Hopp til innhold

Dette er valget i Stavanger

Her finner du en oversikt over stridstemaene i Stavanger-politikken.

Valglogo

Bør det holdes folkeavstemning for å avgjøre om Stavanger skal bli del av en storkommune på Nord-Jæren?

En storkommune bestående av Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola og kanskje en eller flere øykommuner er det mest omtalte alternativet for Stavanger i debatten om kommunesammenslåing.

Har Stavanger kommune råd til å innføre to barnehageopptak i året?

Bare barn som er født før 1. september er garantert barnehageplass høsten etterpå. Barn som er født seinere, risikerer å måtte vente et ekstra år på plass. Men kommunene får ikke statsstøtte til ekstra opptak.

Bør Stavanger kommune arbeide for å gi innbyggerne gratis buss?

For å få flere av innbyggerne til å reise kollektivt, mener enkelte at det bør bli gratis å reise med buss i kommunen. Dette forutsetter at staten og fylkeskommunen blir med på finansieringen. Andre mener at en heller bør prioritere å få flere bussavganger.

Skal kommunen prioritere å bruke penger på å ferdigstille nye Tou Scene?

Det har lenge vært en plan å renovere Tou Scene, og nå mener enkelte at det er på høy tid at kommunen investerer nok penger til å gjøre kultursenteret ferdig. Motargumenter er at kommunen sliter med dårlig økonomi, og at pengene heller bør brukes på andre områder.

Må sykehjemmene i Stavanger få flere ansatte?

I media har både ansatte og brukere kommet med sterk kritikk av forholdene ved sykehjemmene. Noen mener at grunnbemanningen må økes for at de ansatte skal få bedre tid til å ta seg av beboerne. Andre mener at bemanningen ikke er uforsvarlig lav, og at andre tiltak kan gjøre forholdene bedre.

Bør eiendomsskatten i Stavanger fjernes?

Motstanderne av eiendomsskatt mener dette er en usosial skatt, og at innbyggerne betaler nok skatt allerede. De som vil beholde skatten, mener den er nødvendig for å finansiere blant annet skoler, barnehager og omsorgstilbud.

Var det riktig at Stavanger kommune sa ja til bypakke Nord-Jæren?

Stavanger kommune var med på å vedta den nye bomringen for Nord-Jæren som skal gjelde fra 2017. Tilhengerne mener dette er den eneste måten for å finansiere bedre kollektivtrafikk. Motstanderne mener dette er statens og ikke bilistenes ansvar.

Bør Stavanger verne den matjorda som ennå ikke er utbygd?

Det er trangt om plassen i Stavanger, og tomteprisene er høye. Dermed er presset stort på det jordbruksarealet som er igjen i kommunen. Noen mener dette er viktig å ta vare på, og at det må bygges tettere og høyere der det allerede finnes boliger. Andre mener jordbruk ikke har noen nødvendig plass i en storby som Stavanger.