Hopp til innhold

Dette er valget i Sola

Dette er stridstemaene som Sola-politikerne er uenige om før kommunevalget mandag 14. september.

Valglogo

Bør Sola bli del av en storkommune på Nord-Jæren?

En storkommune på Nord-Jæren kan komme til å bestå av Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg. Blir dette en realitet, kan det bli Norges tredje mest folkerike kommune. Forkjemperne mener innbyggerne får bedre tjenester om kommunen blir slått sammen med andre. Motstanderne mener at en slik kommune blir for stor, og at Sola klarer seg fint alene.

Bør det innføres eiendomsskatt på store næringsbygg i kommunen?

Ved å innføre eiendomsskatt på store næringsbygg vil kommunen få større inntekter. Motstanderne hevder derimot at de næringsdrivende betaler nok skatt fra før.

Bør kommunen åpne for mer boligbygging på matjord?

Svært mye av arealet i Sola kan dyrkes. Ny boligbygging vil derfor ofte komme i konflikt med jordvernet. Enkelte mener at det nå er bygd ned nok matjord, mens andre mener at avgrensa områder nær tettbygde strøk kan brukes til boliger.

Bør Sola kommune må imot flere flyktninger enn i dag?

Sola kommune har de siste årene tatt imot færre flyktninger enn de har blitt bedt om. De mange flyktningene fra Syria gjør at enkelte mener at Sola må si ja til flere. Motargumenter er at det er kostbart og vanskelig å finne boliger til en rimelig pris.

Må busstilbudet i kommunen styrkes?

Mange mener at busstilbudet er for dårlig i dag. Kommunen bør derfor jobbe for flere avganger og at rutene når ut til flere. Motstanderne mener derimot at folk ikkje bor tett nok i Sola til at et utvida busstilbud vil lønne seg.

Bør bemanningen på SFO-ene økes?

I november kutta kommunen i antallet voksne på SFO. Enkelte mener at bemanningen nå er uforsvarlig og må økes. Motargumenter er at bemanningen stadig er innenfor regelverket, og at de sparte pengene kan brukes på skolen.

Skal kommunen legge til rette for at Shell skal få bygge nytt tankanlegg i Tananger?

Shell ønsker å bygge nytt tankanlegg i Risavika i Tananger. Motstanderne mener det ligger for nær boligområdet, og at en vet for lite om risikoen for eksplosjoner og utslipp. De som er positive, mener dagens anlegg er for gammelt, og at det derfor må bygges et nytt.

Bør kommunen innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen?

Forslaget går ut på at innbyggerne selv skal få velge om de vil få tjenestene fra private eller kommunale aktører. Hvis en innbygger for eksempel rett til fem timer med hjemmesjukepleier i uka, kan en selv velge om det er en privat aktør, eller kommunen som skal tilby dette. Kommunen tar regningen.

Bør alle butikker som ønsker det, kunne ha åpent på vanlige søndager, dersom Stortinget tillater det?