Dette er valget i Karmøy

Dette er stridstemaene som Karmøy-politikerne er uenige om før kommunevalget mandag 14. september.

Valglogo

Bør eiendomsskatten i Karmøy reduseres? Minst ned til nivået fra 2014?

Ved forrige kommunevalg gikk Høyre og Fremskrittspartiet til valg på å redusere og helst fjerne eiendomsskatten. De to partiene samarbeida om ordfører, varaordfører og budsjett. Men da Høyre på grunn av kommunens økonomi likevel økte skatten fra 1.1 2015, brøt samarbeidet mellom de to partiene sammen.

Bør den kommunale kontantstøtten for toåringer avvikles?

I Karmøy kan familier få 3300 kroner i måneden pr. barn dersom de velger å ikke ha barnehageplass. Foreldre til i overkant av 20 barn har takket ja til tilbudet. Selv om de er få, mener tilhengerne at valgfriheten er viktig og at kontantstøtten tross alt fører til litt lavere utgifter til barnehager. Motargumenter er at kvinner kan bli holdt borte fra arbeidsmarkedet, og at barn som trenger å gå i barnehagen for eksempel for å lære norsk, ikke gjør det.

Bør butikker som ønsker det, få holde åpent på vanlige søndager, dersom Stortinget tillater det?

Regjeringen vil at butikker skal ha adgang til å holde søndagsåpent dersom kommunen tillater det. Lovendringen får trolig flertall på Stortinget. Det blir så opp til lokalpolitikerne å avgjøre om deres kommune skal ha søndagsåpent.

Er en interkommunal legevakt, med et avgrensa tilbud på Åkra i tillegg, en god ide?

Karmøy, Haugesund og Tysvær diskuterer om de skal gå sammen om en felles legevakt med base i Norheim/Raglamyr-området. I Karmøy vurderer de et avgrensa tilbud på Åkra i tillegg. Det vil gi innbyggerne et fullgodt tilbud, mener tilhengerne, mens skeptikerne tror et «minitilbud» på Åkra blir vanskelig å få til.

Bør Karmøy kommuner ta i bruk konkurranseutsetting for å samle skole-, idretts- og kulturtilbud i større enheter?

På Torvastad er to små barneskoler vedtatt lagt ned til fordel for ett nytt anlegg der det også blir kulturscene og idrettsanlegg. Også i Kopervik og på Åkra er det planlagt lignende samlokalisering. Tilhengerne mener dette gir innbyggerne et bedre tilbud og bedre utnyttelse av de kommunale kronene. For å få dette til trengs det et samarbeid med private interesser, og det er noen skeptiske til. Noen mener også at et spredt tilbud er viktig for lokalmiljøet i de ulike grendene.

Vil du ha en storkommune med både Karmøy og Haugesund?

Karmøy er med på utredning av flere alternativer for kommunesammenslåing, blant annet en storkommune på Haugalandet. Men flere partier mener at Karmøy godt kan greie seg alene. Særlig er en del skeptiske til at landkommunen Karmøy skal å gå sammen med bykommunen Haugesund.

Bør vedtaket om å erstatte tre barnehager med en stor på Avaldsnes omgjøres?

Tre barnehager, på Avaldsnes, Torvastad og Visnes, skal rives og bli erstatta av en stor barnehage på Avaldsnes. Motstandene mener det er dårlig ressursutnyttelse å bygge nytt i stedet for å pusse opp eksisterende bygg, og at det sosiale tilbudet til barna blir dårligere. Tilhengerne mener storbarnehagen vil gi bedre kvalitet, og blir billigere å drive.