Hopp til innhold

Dette er valget i Eigersund

Her er sakene politikerne i Eigersund er uenige om før kommunevalget den 14. september.

Valglogo

Må Eigersund øke eiendomsskatten for å opprettholde tjenestetilbudet?

Eigersund kommune har svært trang økonomi, og har måttet kuttet kraftig i budsjettene. Flertallet har likevel ikke villet øke eiendomssktatten, og viser til at Eigersund både innen skole og omsorg har høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner. Andre mener derimot at det er bedre at alle innbyggerne bidrar, enn at tjenester som helse og skole blir ramma dersom kommunen må kutte enda mer.

Bør butikkene som ønsker det få holde åpent på vanlige søndager dersom Stortinget gir anledning til det?

Bør en eventuell storkommune i Dalane få kommunedelsutvalg, etter mønster av byenes bydelsutvalg?

I Eigersund er det stor vilje til å få de andre kommunene i Dalane med i en storkommune, mens skepsisen er større i de mindre kommunene. Egne utvalg som behandler saker som bare gjelder enkelte deler av kommunen, kan være en løsning for å ta vare på lokaldemokratiet, og gjøre sammenslåing mer attraktivt for de små.

LES OGSÅ: Nesten ingen vil slås sammen med Eigersund

Bør det kunne brukes bompenger for å løse trafikkproblemene på blant annet Eigerøy bru?

Kommunen har tidligere sagt nei til bompenger i den såkalte Dalanepakken, men flere partier er nå villige til å se på delvis bompengefinansiering for å løse konkrete trafikkproblemer. Det gjelder blant annet Eigerøy bru som er sterkt belasta med trafikk til og fra industribedriftene på Eigerøy, og også gjennomgangstrafikken i Egersund sentrum.

Bør flere tjenester innen omsorg og kultur i Eigersund kunne drives av private?

Tilhengerne av å konkurranseutsette flere av dagens kommunale tjenester, mener at de da blir billigere og bedre. Motstanderne mener derimot at erfaringene fra kommunens private barnehager viser at privat drift tvert imot blir dyrere.

Bør det bygges ny veg over Høg-Jæren i stedet for fire felt på dagens E39?

Dagens E39 mellom Ålgård og Kristiansand er planlagt utvida til fire felt. Et privat initiativ har løfta fram tanken om å i stedet bygge en helt ny veg over Høg-Jæren. Det vil ta spare jordbruksjord og passe bedre til regionens transportbehov, mener tilhengerne. Men motstanderne frykter at flere utredninger vil forsinke hele utbyggingen av E39 og at mange tilfartsveier vil gjøre prosjektet vanskelig.