Hopp til innhold

Dette er valet i Utsira

Her er sakene politikarane i Utsira er ueinige om før valet måndag 14. september.

Valglogo

Bør Utsira kommune fjerne eigedomsskatten?

For å styrke kommunens økonomi vedtok kommunestyret i desember i fjor å innføre full eigedomsskatt i heile kommunen. Det betyr at ein no også må betale skatt for private hus, hytter og næringsbygg.

Skal hovudoppgåva til politikarane vera å få ned kommunens gjeld?

Kommunen har i dag ei gjeld som svarar til om lag 260 000 kroner per innbyggjar. Det betyr høge utgifter til renter og avdrag, men har også gitt kommunen moglegheit til viktige investeringar.

Bør Utsira slå seg saman med andre kommunar dersom det kan betre den økonomiske situasjonen?

Bør butikken på Utsira halde fram med å vera sundagsopen?

Jokerbutikken er øyas einaste butikk. Den har lenge halde ope på søndagar.

Skal Utsira halda fram med å ta imot flyktningar?

Kun et fåtall av de minste kommunene i landet tar imot flyktninger. Utsira er med sine 200 innbyggere et unntak – Sofyia Mohammed og familien blir den første flyktningefamilien på øya.