Dette er trolig kongelig avføring fra middelalderen

Arkeologer tror de har funnet et gammelt, kongelig toalett på Avaldsnes i Rogaland. Dette kan gi oss kunnskap om hva kongen og folket hans spiste i middelalderen.

korn funnet i kongens do

Organisk nedbrutt korn som ble funnet i jordsmonnet i det som trolig er kongens toalett. Teorien er at kornet først ble spist av mennesker, og deretter havnet i toalettet.

Foto: Anette Sand-Eriksen / UiO

Like utenfor steinruinene som nylig ble gravd frem på Avaldsnes i Rogaland, tror arkeologene at de har funnet noe veldig spesielt. En kombinasjon av konstruksjonen og jordsmonnet i området gjør at de tror kongens toalett lå skjult her.

Jordsmonnet i den såkalte kongedoen skilte seg ut fra jordlagene rundt.

– Det ble blant annet funnet rester av korn og planter, og kongsgårdprosjektet har tatt jordprøver, sier Marit Synnøve Vea, som er leder for Avaldsnesprosjektet.

Kornet er organisk nedbrutt og er derfor trolig avføring. Teorien er at kornet først ble spist av mennesker og deretter havnet i det kongelige toalettet.

Øks på do

I tillegg er det gjort et annet nokså spesielt funn. Ei øks er funnet i toalettet, men det er usikkert hva denne er brukt til.

– Kanskje var det noen som mistet den mens de satt på do, sier Vea.

Øks i Kongens do

Denne øksa, som trolig er fra 1000 til 1300-tallet, ble funnet i kongens do under utgravingene tidlig i høst.

Foto: Anette Sand-Eriksen / UiO

Vea har fulgt de arkeologiske utgravingene på nært hold.

Den nyoppdagede kongsgården fikk stor oppmerksomhet da det viste seg at flere sider i norgeshistorien må skrives om på grunn av den. Bygningsrestene inngår i et stort kongsgårdanlegg som ble oppført i norgesveldets storhetstid rundt 1300, og som ble brent ned av hanseatene i 1368.

Og nå er altså kongedoen funnet på utsiden av murene mot øst.

Marit Synnøve Vea over kongetoalettet

Leder for Avaldsnesprosjektet, Marit Synnøve Vea ved kongetoalettet på kongsgården.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Vi tror det er en do som ble brukt av folkene på kongsgarden. Rester av et utbygg i tre som kan ha gått over tre etasjer, er funnet. Kongen eller noen av folkene hans har gått inn i dette utbygget og gjort fra seg, forteller Vea.

Engelske mynter

I bunnen av det samme toalettet er det også funnet en sølvmynt fra 1300-tallet. Sølvmynten er en av fire som ble funnet under utgravingene.

Mynt funnet i toalettet på kongsgården på Avaldsnes

Denne mynten ble funnet i toalettet på kongsgården på Avaldsnes. Det er funnet spor av tekstiler på den.

Foto: Ruben With / UiS

– Vi tror det er engelske skillinger i sølv fra 1300-tallet, men sølvlegeringen på mynten som er funnet i toalettet, har noe mer kobber i seg, sier feltleder Anette Sand-Eriksen.

Hun var med da funnene ble gjort, og synes det hele er veldig spennende.

– Det som blir spennende, er å se om vi kan finne ut hvilken by de er laget i. Myntene er nå til konservering, og tegnene på dem kan muligens gi oss mer nøyaktige svar på tid og sted, sier Sand-Eriksen.

Anette Sand-Eriksen, Erlend Nordlie

Feltleder Anette Sand-Eriksen (t.h.) og utgravingsleder Erlend Nordlie gjorde mange spennende funn på Avaldsnes tidligere i år.

Foto: Avaldsnesprosjektet

Kan se hva kongen spiste

Alle funnene er nå inne til analysering eller konservering ved Universitetet i Oslo og Arkeologisk Museum i Stavanger. Det vil ta 1–2 måneder før analysene er ferdige.

Da kan vi blant annet trolig få svar på hva kongen og folkene hans spiste i middelalderen.