Bakgrunn: Dette er innsidesaken

Tre og et halvt år etter at Fred A. Ingebrigtsen ble siktet i innsidesaken starter rettssaken i Stavanger tingrett. Ingebrigtsen og seks andre tiltalte må blant annet svare for innsidehandel, aksjekjøp via stråmenn og brudd på meldeplikt til Oslo Børs.

Pressekonferanse politi

Fra venstre politiadvokat Erik W. Rand, politiadvokat Anne Gro Stangeland og overbetjent ved økonomiavsnittet i Rogaland politidistrikt, John Arild Jåsund, hadde etterforsket Innsidesaken i flere måneder da de kalte inn til pressekonferanse 16. juni 2008. Arkivfoto.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

En formiddag rett før sommerferien i 2008 sprekker saken som politiet senere skal kalle «norgeshistoriens største innsidesak». Daværende styremedlem i investeringsselskapet Acta, Fred A. Ingebrigtsen, er allerede pågrepet av politiet samme morgen.

Politiet mener han og flere andre ulovlig har omsatt verdipapirer for over 100 millioner kroner.

Det samme er tre andre, blant dem Ingebrigtsens søster og halvbror. En femte siktet, som er i utlandet, arresteres senere.

Alle skal de ha vært delaktige i ulovlige aksjehandler for totalt 100 millioner kroner. Politiet trekker fram den såkalte mafiaparagrafen, som skal brukes om tilfeller av organisert kriminalitet. To år senere dropper imidlertid politiet denne delen av siktelsen.

Fotballklubb mister rik onkel

Politiet frafaller senere siktelsen mot søsteren. Ingebrigtsen og to andre sitter i varetekt i et par uker. Ytterligere tre menn blir siktet i tiden etter. Acta-aksjene begynner umiddelbart å falle.

Randaberg idrettslag, som har hatt Ingebrigtsen som sin rike onkel, opplever plutselig at den en gang så solide økonomien står i fare.

Så følger tre år med hard kritikk mot Rogaland politidistrikt. En av forsvarerne anmelder lekkasjer fra politiet til mediene. Politiet anmeldes også for avlytting av familien Ingebrigtsens telefon også etter at han ble satt i varetekt.

Randaberg - Os 190708

Randaberg idrettslag, som før Innsidesaken hadde satset med sponsormidler fra Fred. A. Ingebrigtsen, endte med å tape penger. Her ser Ingebrigtsen en Randaberg-fotballkamp en måned etter at saken sprakk.

Foto: Ståle Frafjord/NRK

Etterforskes i tre år

Månedene går. Flere spekulerer i om saken kommer til å bli henlagt. Fotballklubben Randaberg vurderer å saksøke staten hvis så skjer.

To år etter Ingebrigtsen og de andre ble arrestert den junimorgenen, mener ikke politiet lenger at de siktede opererte som en organisert, kriminell gruppe, og dropper mafiaparagrafen i siktelsen.

Nesten på dagen tre år etter arrestasjonene, offentliggjør statsadvokaten i Rogaland tiltalen. Ingebrigtsens halvbror, svoger og forretningskamerater og -forbindelser står på tiltalelisten.

Siden politiet ennå ikke har lagt fram bevisene for retten, går tiltalen imidlertid i retur til statsadvokaten.

Deler av politiets beslag i innside-saken.

Politiet gjort omfattende beslag i Innsidesaken. Også lydopptak er en del av bevismaterialet.

Foto: Politiet

Høsten 2011 får rettssaken omsider en dato i Stavanger tingrett, som må flytte fra tinghuset til større lokaler i Handelens hus. Retten setter av fem måneder til omfattende vitnelister og framlegging av bevis.

Fordi verdipapirforetak må gjøre lydopptak av samtaler som angår investering, kommer politiet trolig til å spille av en rekke slike i retten.

Dette er de tiltalt for

Politiet mener Fred A. Ingebrigtsen er hovedmannen, og at de seks andre hjalp ham. De tidligste forholdene de er tiltalt for, skal ha skjedd i 2004. Svogeren og to andre menn er med fra dette året.

Ingebrigtsen skal ha unnlatt å si fra om flere meldepliktige aksjehandler til Oslo Børs. Frem mot siktelsen i 2008 blir også de tre siste tiltalte, blant dem halvbroren, med på dette.

Villa i Marbella

Etter siktelsen måtte Fred A. Ingebrigtsen, som på et tidspunkt skal ha vært god for 1,5 milliarder, selge denne luksusvillaen i Marbella i Spania. Han hadde da eid den 800 kvadratmeter store boligen med fem måls tomt i tre år.

Foto: Hauge Jon / Aftenposten

Det alvorligste tiltalepunktet handler om bruk av såkalt innsideinformasjon til selv å kunne tjene penger på aksjekjøp og -salg. Tre ganger, i 2005, 2007 og 2008 brukte Ingebrigtsen informasjon han fikk som styreleder eller -medlem i Acta til å kjøpe eller selge aksjer slik at gevinst kunne økes eller tap minimeres.

Brukte stråmenn for aksjehandler

Politiet mener fem av de andre tiltalte opererte som stråmenn for disse handlene, altså at det egentlig var Ingebrigtsen som kjøpte eller solgte, mens handlene tilsynelatende ble gjort av de medtiltaltes eller deres selskaper.

56-åringen fra Randaberg er ikke tiltalt for dette punktet.

Ingebrigtsen må også svare for et ulovlig såkalt aksjonærlån. Ifølge tiltalen overførte han mellom januar og august 2008 over 87 millioner kroner fra Spring Gruppen AS (et annet selskap han hadde startet) til seg selv.

Solgte før det var gått et år

Dette gjorde han selv om det ikke var midler i selskapet til så store utbetalinger.

Politiet mener også at Ingebrigtsen ved flere anledninger brøt ettårsfristen for salg av egne aksjer i et selskap han var ansatt i.

I 2004 og 2005, mens han var direktør i Acta, solgte han flere ganger aksjer før det var gått 12 måneder, mener påtalemyndigheten, og både svogeren og to andre tiltalte hjalp til.