Dette er Baasland-saken

Her er bakgrunnen for saken som kan få konsekvenser for biskop Ernst Baaslands stilling.

Biskop Ernst Baasland
Foto: Bast, Ida von Hanno / SCANPIX

Tidlig i august innleverte advokat John Heitmann i Stavanger en konkursbegjæring for skifteretten i Stavanger. Hans klienter , legen Finn Finsnes og hans kone, hadde da i over et halvt år forsøkt å få ekteparet Ernst og Bodhild Baasland til å tilbakebetale lån de to hadde tatt opp hos Finsnes. Den offentlige begjæringen ble plukket opp av Rogalands Avis og nyheten slo ned som en bombe - både i og utenfor kirken.

Ville hjelpe sønnen

Samme dag bekreftet biskop Baasland at han selv hadde garantert for et lån på 3,8 millioner kroner. Beløpet hans kone var beheftet med var på over 12 millioner.

Baasland fortalte at de mange lånene var resultat av en mors ønske om å hjelpe sin sønn ut av økonomisk uføre.

I de påfølgende dagene ble det kjent at sønnen Bjarte Baasland i flere år har lånt penger for å finansiere privat næringsvirksomhet. Sønnens voksende gjeld ble forsøkt løst ved stadige nye låneopptak fra moren Bodhild Baasland - både gjennom banker og av privatpersoner.

Anmeldt

Selvaag-arvingen Cecilie Nustad var en av dem. Hun har alene anmeldt biskopens sønn Bjarte Baasland for bedrageri av til sammen 26,6 millioner kroner.

Helst siden saken ble kjent har biskopen vært tilbakeholden med å kommentere sin egen rolle. Først tre uker etter at konkursbegjæringen første gang ble omtalt, ble det kjent at biskopen selv har garantert for flere enn ett lån. NRK Rogaland fortalte dagen før konkursåpningen at biskopen totalt har vært med å garantere for til sammen over 16 millioner kroner i lån - både fra banker og privatpersoner.

Nettspill

I løpet av de påfølgende ukene ble det kjent at mellom 60-70 millioner kroner er formidlet videre til sønnen Bjarte Baasland i Tsjekkia.
Bjartre Baasland ble først etterlyst, men dro frivillig hjem til politiavhør i Norge.

Kjent

Det er også uklart når biskopen for første gang ble dratt inn i saken. Biskopen tok selv opp et lån på 1 million kroner i juli 2006 som gikk til sønnen Bjarte. Men han har hele tiden avvist at han var kjent med ektefellens private låneopptak.

Det skal i følge biskopen først ha skjedd i slutten av oktober. Kredtitorer mener imidlertid at han ble informert om private låneopptak allerede i mai 2007.

Konkurs

Torsdag 11. september kl 09 måtte biskop Ernst Baasland møte i skifteretten i Stavanger. Da ble både han og hans kone slått personlig konkurs.

Nesten to måneder senere ble konkurskjennelsen anket inn for Gulating lagmannsrett. Biskopen mener at låneavtalen med Finn Finsnes er ugyldig og at han dermed ikke er insolvent.

Konsekvenser

Biskopens håndtering og involvering i saken kan få konsekvenser for hans stilling som biskop. Det avhenger av hva biskopen har visst og gjort i saken - og i hvilken grad dette får konsekvenser for hans troverdighet og tillit.