Dette blir trolig en av satsingsveiene mellom øst og vest

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går langt i å antyde at E134 over Haukelifjell blir en av hovedveiene som prioriteres mellom øst- og vestlandet.

Haukelifjell

E134 er den mest populære fjellovergangen mellom øst og vest, viser tall fra Statens vegvesen.

Foto: Johs Apold / NRK

– Det er den veien som helt klart kommer best ut økonomisk, når vegvesenet regner på det, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Sammen med statssekretær Bård Hoksrud, tester han nå ut alle de fire aktuelle rutene mellom øst og vest, og han legger ikke skjul på at Haukeli er en favoritt.

Bård Hoksrud og Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud var innom Lærdal på sin øst-vest-tur.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Under folkemøtet i Bergen i går, var det ingen som kritiserte E134. Folk tar nesten for gitt at det blir én av veiene, så kampen står nå om hvilken av de tre andre som skal bli nummer to, sier Solvik-Olsen.

– Gir relevant informasjon

Statens vegvesen anbefaler å satse på to hovedtraseer mellom øst og vest, både E134 og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.

Før samferdselsministeren kommer med sin konklusjon, ville han selv undersøke ved å reise mellom Oslo og Bergen.

Bård Hoksrud har testet E134.

– Vi kunne selvsagt ha sittet på et regjeringskontor og lest rapporten fra vegvesenet, og sett på kart. For meg gir det derimot mye mer relevant informasjon å reise rundt på de veistrekningene det gjelder, og snakke med folk, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bilder.)

Kart over foreslåtte fjelloverganger i Sør-Norge

Statens vegvesen mener det skal satses på to fjelloverganger mellom Østlandet og Vestlandet.

Foto: NRK

Velger én eller to veistrekninger

Det som i hvert fall er sikkert, er at det ikke blir satset på å utbedre alle de fire strekningene.

– Vi kan ikke spre pengene tynt ut på fire strekninger. Dersom vi ønsker å satse, og få ned reisetida betydelig, så må vi kanalisere pengene inn på en eller to veistrekninger.

Selv om konklusjonen ennå ikke er tatt, skal det mye til for at E134 ikke blir prioritert.

– Alle tilbakemeldinger går i den retning, så skal jeg gjøre en skikkelig vurdering. Men det ser godt ut når vi ser på innspillene, sier ministeren.