Dette blir de fem politikontorene i Sør-Vest

Nå er det klart hvordan nærpolitireformen slår ut i Rogaland og Sunnhordland. Politidistriktet er enige om ny struktur på geografiske driftsenheter i politidistriktet.

Stavanger politistasjon og Rogaland politidistrikt

Stavanger politistasjon består som hovedsete for politiet i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

– Mange hensyn måtte balanseres mot hverandre. Jeg er fornøyd med forhandlingsresultatet, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

For to uker siden kom Politidirektoratets endelige innstilling for organisering av norsk politi. Den sa at 126 av politiets tjenestesteder skulle legges ned, og sju nye opprettes.

Nå har Sør-Vest politidistrikt bestemt seg. Ledelsen og organisasjonene er enige om ny struktur på geografiske driftsenheter i politidistriktet.

De fem geografiske driftsenhetene blir:

  • Tjenesteenhet Stord
  • Tjenesteenhetene Haugesund, Karmøy
  • Tjenesteenhetene Stavanger, Ryfylkeøyane og Søre Ryfylke
  • Tjenesteenhetene Sandnes, Jæren og Eigersund
  • Tjenesteenhetene Etne/Vindafjord og Sauda/Suldal.

Navnene på driftsenhetene er ennå ikke bestemt. Dette blir besluttet på et senere tidspunkt av politimesteren, etter en intern navnekonkurranse blant de ansatte i politidistriktet.

Det er bestemt at driftsenhetsleder for driftsenheten Sandnes, Jæren og Eigersund skal sitte på Bryne.