NRK Meny
Normal

Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland

Klokka 10 la finansminister Siv Jensen fram regjeringas forslag til statsbudsjett. Her kan du finne hvordan statsbudsjettet slår ut for Rogaland.

Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for 2016 i Stortinget

Finansminister Siv Jensen la frem statsbudsjettet for 2016 i Stortinget i dag.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Finn ditt tema: Arbeidsmarkedet | Helse og omsorg | Samferdsel | Justis og politi | Kultur | Utdanning | Forsvaret

Arbeidsmarkedet:

Økt sysselsetting – 4 milliarder. Pakken er rettet mot de områdene som merker nedgangstidene mest. Den består av en rekke tiltak innen vedlikehold av bygg, samt innovasjon og næring. 2,5 milliarder går til vedlikehold og bygg, 1,1 milliarder skal gå til samferdsel, der Jærbanen og Vossabanen er nevnt. 500 millioner skal gå til vedlikehold av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Nøyaktig hvor mye av tiltakspakken som går til Rogaland er ikke spesifisert.

Leverandørindustrien – 20 millioner er en del av tiltakspakken, som skal gå til omstilling i leverandørindustrien til bedriftene på Sør- og Vestlandet.

Norwegian Pumps & pipes og Helse Vest – 5 millioner. Som en del av tiltakspakken for økt sysselsetting får de midler til nettverket Pumps & pipes, som legger til rette for kompetanseoverføring mellom olje- og helsesektoren i Stavanger-området.

Rogaland fylkeskommune – 18 millioner til regional utvikling, der 1 million er inkludert til regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer.

Helse og omsorg:

Helse Vest – 200 millioner. Tilskuddet skal fordeles i hele regionen, og det er ikke kjent hvor stor del av pengene som havner i Rogaland. Kommer i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak.

Rekruttering av psykologer i kommunene – 45 millioner. Regjeringa vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020, og vil legge til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016. Det er ikke spesifisert hvor mange som havner i Rogaland.

Samferdsel:

I statsbudsjettet foreslår regjeringa å sette av penger til riksvei 509 Sømmevågen i Sola, E39 mellom Hove og Sandved, Eiganestunnelen og riksvei 13/Ryfast, Jærbanen, belønningsordninga for kollektivtransport og såkalte bymiljøavtaler.

Riksvei 509 Sømmevågen i Sola – 210 millioner (185 av dem skal komme fra bompenger). Pengene skal gå til ombygging av dagens veg til firefelts vei fra Solasplitten til Sømmevågen vest (om lag én kilometer). Arbeidet er allerede i gang, og skal åpnes for trafikk i 2017.

E39 mellom Hove og Sandved – 375 millioner (225 av dem skal komme fra bompenger). Pengene skal blant annet gå til ombygging av dagens tofelts vei til fire felt mellom Ålgård og Sandve på en 1,6 kilometer lang strekning, og inkluderer utbygging av om lag to kilometer gang- og sykkelvei og tre gangbruer. Arbeidet er allerede i gang, og skal åpnes for trafikk i 2017.

Eiganestunnelen – 450 millioner (300 av dem skal komme fra bompenger). Riksveg 13/Ryfast – 1,3 milliarder (1,25 milliarder skal komme fra bompenger).

Sørlands-/Jærbanen – 355 millioner til fornying. Kontaktledningsanlegget på hele strekninga skal fornyes, og strekninga mellom Egersund og Stavanger skal ferdigstilles. Totalkostnaden er anslått til 400 millioner kroner.

Belønningsordninga for kollektivtransport – 225 millioner (i perioden 2013-2016) – 60 millioner i 2016.

Bymiljøavtaler – 300 millioner til bymiljøavtaler i hele landet. Et finansieringstilskudd på 50 prosent til Bussvei 2020 kan bli aktuelt.

Justis og politi:

Konfliktrådet i Sør-Rogaland – penger til ett ekstra årsverk (én ekstra ungdomskoordinator til oppfølging av ungdom i alderen 15-18 år, som er dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging).

Åna fengsel – 25 millioner til ekstraordinære rehabiliteringstiltak. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Kultur:

Jøssingfjord vitensenter – 11 millioner. Regjeringa lover også ytterligere 14 millioner, slik at totalsummen kommer opp i 25 millioner statlige kroner. Vitensenteret skal satse spesielt på geologien og krigshistorien i Jøssingfjord i Sokndal. Hele budsjettet er på 76 millioner.

Norsk Oljemuseum i Stavanger – 30 millioner til et nytt museumsmagasin. Dette skal være med å ivareta industriarven fra den norske petroleumsvirksomheten. Den anslåtte investeringskostnaden er 62,6 millioner kroner, og de 30 millionene regnes som en startbevilgning.

Stavanger Symfoniorkester – 80,9 millioner i tilskudd neste år. Det er en økning på 1,5 millioner kroner, som i realiteten betyr en reduksjon i støtten, fordi det ikke er nok til å kompensere for forventa pris- og lønnsvekst neste år.

– Regjeringen legger opp til at orkestrene skal effektivisere driften, sier direktør Trude Marit Risnes i orkesteret.

Museene i Rogaland og Hordaland vil få et engangstilskudd som følge av den utfordrende sysselsettingssituasjonen på Vestlandet på 57 millioner. Tilskuddet skal brukes til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger, samt nybygg og oppgradering av museene. Dette gjelder Dalane Folkemuseum (2 millioner), Haugalandmuseene (3,4 millioner), Jærmuseet (23,5 millioner), Museum Stavanger (5,5 millioner) og Ryfylkemuseet i Rogaland (6 millioner).

Opera Rogaland – 1 million. Nystarta selskap som er eid av kommunene Stavanger og Sandnes. Målet er å gi publikum profesjonell opera og musikkteater på Nord-Jæren.

Filmkraft Rogaland – 5 millioner. Det er en økning på 0,4 millioner kroner.

Rogaland Teater – 8,1 millioner i økte tilskudd. 5 millioner er et engangstilskudd til vedlikehold av bygningene til teateret, som en del av sysselsettingspakken. 2 millioner skal bidra til teaterets utredning av nytt teaterbygg. Det resterende beløpet er økt driftstilskudd.

Selv om teateret i Stavanger får økt støtten til drift med 1,1 millioner kroner neste år, er det trolig ikke nok til å kompensere for pris- og lønnsveksten, mener Rogaland teaters direktør Ellen Math Henrichsen. Hun legger til at det er i tråd med regjeringens krav om mer effektiv drift av teatrene.

Haugesund Teater – 1,2 millioner i økt tilskudd. 1 million skal dekke økte utgifter til leie av nye produksjonslokaler.

Utdanning:

Universitetet i Stavanger (UiS) – 29,9 millioner (9,4 til 24 nye rekrutteringsstillinger (for eksempel stipendiater) i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske (MNT) fag, 5,4 millioner til å videreføre de nye studieplassene som blei oppretta etter 2015-budsjettet og 15,1 millioner til å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom samtidig).

Høgskolen i Stord-Haugesund (HSH) – 8,2 millioner (1,2 til én ny rekrutteringsstilling i MNT-fag og to innen maritime fag, 6,2 millioner til de nye studieplassene som blei oppretta etter 2015-budsjettet og 0,8 millioner til de nye rekrutteringsstillingene som kom samtidig.

Regionalt forskningsfond Vestlandet – 13 millioner kroner. Ettåring styrkning som skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

Forsvaret:

Forsvarets eiendom – 2 millioner til videreføring av et pågående investeringsprosjekt i Forsvarets eiendom bygg og anlegg i Rogaland i 2016.