Sjå TV-innslag om Stavanger-komedien «Det smedle på Skansen».

Det smedle på Skansen

Sjå TV-innslag om Stavanger-komedien «Det smedle på Skansen».