Polske menn tar mer ansvar hjemme etter en tid i Norge

Polske menn som kommer til Norge for å arbeide, bruker mer tid på barn og husarbeid, enn de gjorde i Polen. Polske kvinner på sin side, kjenner seg mindre feminine her i landet.

Polske arbeidere (illustrasjonsfoto)

En forskningsrapport viser at polske menn forandrer seg etter å ha vært en tid i Norge som arbeidsinnvandrere. Bildet viser polske menn i arbeid i Oslo.

Foto: Borgen, Ørn E. / SCANPIX

– Det viser seg at parene er ganske fornøyde med sine opphold i Norge.

Natasza Kosakowska-Berezecka som er forsker ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Gdansk, forteller at mange polske familier som bor og arbeider i Norge mener de har et fint liv her.

– De sier at her slapper de bedre av og at de har mer tid til å gjøre ting de liker. De har mer fritid, sier hun.

Kosakowska-Berezecka er prosjektleder for den polske delen av et treårig forskingsprosjekt på polske familier som bor i Norge som arbeidsinnvandrere. Undersøkelsen har pågått i over to år. De har intervjuet 45 polske par som bor i Norge.

Prosjektet PAR Migration Navigator finansieres av Norway Grants i det polsk-norske forskningsprogrammet og administreres av det polske forskningsrådet (NCBR).

Menn tar mer ansvar hjemme

Gunhild Odden fra Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger, har sammen med forskere fra Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger, intervjuet 15 polske familier, som jobber her i landet.

Natasza Kosakowska-Berezecka og Gunhild Odden

Natasza Kosakowska-Berezecka (til høyre) og Gunhild Odden forsker på polske arbeidsinnvandrere i Norge.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Polske menn, når de kommer til Norge, så føler de seg enda mer som menn enn de gjorde i Polen. Økonomien er bedre, og ut fra tradisjonelle polske roller er det mannen som skal brødfø familien. Det klarer han i enda større grad i Norge, sier Odden.

Undersøkelsen viser at det er de polske mennene som endrer seg mest når de kommer til Norge.

Mennene tar tydelig mer ansvar for husarbeid,m og er mer i kontakt med ungene sine når de bor i Norge enn da de bodde i Polen.

Bedre familieliv

– Både menn og kvinner setter pris på dette. I Polen, som er et med tradisjonsbundet land enn Norge, blir menn mer satt pris på og aksepterte når de unngår feminine forpliktelser, sier Kosakowska-Berezecka.

– Mennene endrer på en måte identiteten sin i Norge, sier forskeren.

Polske menn ser på hvordan norske menn oppfører seg, og tar etter. Dette fører til at familielivet blir oppfattet som bedre etter at de kom til Norge,. Det forteller flere av de polske parene som har kommet hit for å arbeide.

Norske anti-kvinner

De polske kvinnene som kommer til Norge legger merke til andre sider av den norske kulturen, forteller Gunhild Odden.

Polske og norske forskere i Stavanger

De norske og de polske forskerne møtes denne uken i Stavanger for å drøfte resultatene av undersøkelsen.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– I Polen sier man at en kvinne skal være velkledd, gjerne høye hæler, flotte frisyrer og lignende. Så ser de at i Norge har man en annen kleskode, og kode for når man skal pynte seg litt ekstra. De føler at de mister noe av sin feminitet, og noen kategoriserer også norske kvinner som anti, anti-kvinner, sier Odden.

Hun forteller at de polske kvinnene ofte føler at mennene behandler dem annerledes i Norge.

– I Polen åpner mannen døra for deg når du skal på en restaurant. Det gjør man ikke i Norge, sier hun.