Hopp til innhold

Slik blir det nye bystyret i Stavanger

Innvandrerne styrker sin posisjon i Arbeiderpartiet. Seks av 19 bystyrerepresentanter fra Ap har innvandrerbakgrunn.

Summer Ejaz

Summer Ejaz blir én av seks med innvandrerbakgrunn fra Arbeiderpartiet i bystyret.

Foto: Ole-André Lagmanndokk / NRK

Bystyret i Stavanger kommune fra 2011 til 2015 er nå klart. Ti partier vil være representert i det nye bystyret.

Miljøpartiet de grønne blir et nytt tilskudd i det politiske livet. Torfinn Ingeborgrud vil representere partiet i bystyret.

Slik blir maktfordelingen mellom partiene (antall mandater):

Høyre: 23
Arbeiderpartiet: 19
Fremskrittspartiet: 9
Venstre: 5
Kristelig Folkeparti: 4
Sosialistisk Venstreparti: 3
Pensjonistpartiet: 1
Senterpartiet: 1
Rødt: 1
Miljøpartiet De Grønne: 1

Flere innvandrere

Summer Ejaz

Summer Ejaz blir én av seks med innvandrerbakgrunn fra Arbeiderpartiet i bystyret.

Foto: ole Andre Lagmandokk / NRK

Av Arbeiderpartiets 19 representaner, har seks innvandrerbakgrunn. Gulale Samiei, Sahfana Ali Mubarak, Ayan Abdidahir Jama, Summer Ejaz, Abdirrashid Abdi Hassan og Farhia Bashir Nur blir representanter i det nye bystyret. Bare Samiei var forhåndskumulert.

– Det var fantastisk kjekt, sier Summer Ejaz, som akkurat har fått beskjeden om å være valgt inn i bystyret.

Han er svært fornøyd med at mangfoldet i Stavanger blir synlig i bystyret gjennom Ap.

– Vi vil bidra til en helhetlig politikk som er inkluderende for alle, og fremme forslag som kommer hele Stavangers befolkning til gode, sier Ejaz.

Han mener god mobilisering er årsaken til at innvandrerne er godt representert.

– Vi har mobilisert i våre miljøer, og det har gitt resultater, sier han.

Disse kommer inn i bystyret:

Høyre: Christine Sagen Helgø, Karina Helgesen Aase, Lillian Michaelsen, Egil Olsen, Eli Nedrebø Aga, John Peter Hernes, Janne Johnsen, Kristen Høyer Mathiassen, Erlend Jordal, Tina Bru, Kåre Reiten, Odd-Jo Forsell, Dag Terje Klarp Solvang, Anne Rettedal Ekeli, Inge Anda, Kjell Erik Grøsfjeld, Helge Gabrielsen, Sissel Knutsen Hegdal, Suzanne Nedrum, Tone Brandtzæg, Sigurd Vik, Ellen Marie Nordtveit, Anne Kathrine N. Bergh

Arbeiderpartiet: Cecilie Bjelland, Arnt-Heikki Steinbakk, Hilde Karlsen, Lars Anders Myhre, Ole M. Juul Slyngstadli, Samiei Gulale, Sahfana Ali Mubarak, Kristine Gramstad, Ayan Abdidahir Jama, Summer Ejaz, Terje Rønnevik, Abdirrashid Abdi Hassan, Olav Tryggvason Laake, Kari Nessa Nordtun, Anja Rønnevik, Margrethe Beate Rosbach, , Ståle Johan Knutsen, Farhia Bashir Nur, Anne T. Stensberg Lura

Fremskrittspartiet: Tore B. Kallevig, Sissel Stenberg, Atle Simonsen, Leif Arne Moi Nilsen, Kari Raustein, Eva Charlotte Berner, Christian Nicolay Wedler, Turid Haaland Wiersholm, Mats Danielsen

Venstre: Per A. Thorbjørnsen, Helge Solum Larsen, Iselin Nybø, Sofie Braut Bache, Per Inge Torkelsen

Kristelig folkeparti: Bjørg Tysdal Moe, Per Endre Bjørnevik, Marie Ljones, Kjetil Clementsen

Sosialistisk venstreparti: Eirik Faret Sakariassen, Marcela T. Molina, Eilef A. Meland

Senterpartiet: Bjarne Kvadsheim

Pensjonistpartiet: Karl W. Sandvig

Rødt: Truls Drageseth Dydland

Miljøpartiet de grønne: Torfinn Ingeborgrud