NRK Meny
Normal

Tror ikke klagen vil utsette prosjektet

Det norske oljeselskap klager på Olje- og energidepartementets fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup-feltet. – Det bør ikke gå ut over fremdriften av prosjektet, sier Rolf Jarle Brøske, kommunikasjonsdirektør i Det norske oljeselskap.

Johan Sverdrup Field Centre

Illustrasjon av hvordan Johan Sverdrup-feltet skal se ut når produksjonen starter i slutten av 2019. Feltet er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel.

Foto: Statoil

Rolf Jarle Brøske

Rolf Jarle Brøske er kommunikasjonsdirektør i Det norske oljeselskap.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

– Dette er en stor sak både for Det norske oljeselskap og det norske samfunnet, sier Rolf Jarle Brøske, kommunikasjonsdirektør i Det norske oljeselskap, om at de nå har valgt å klage inn Olje- og energidepartementets avgjørelse til behandling i en samlet regjering.

Departementet foretok nemlig fordeling av eierandelene i Johan Sverdrup-feltet etter at selskapene ikke klarte å bli enige seg imellom. Dette gjorde de for å unngå forsinkelse av prosjektet.

Det norske oljeselskap ble da tildelt 11,57 prosent, en mindre andel enn i det opprinnelige forslaget der selskapet var tildelt 11,9 prosent.

– Ingen forsinkelser

Planen er at det Statoil-opererte oljefeltet skal starte opp med produksjon i slutten av 2019. Utbyggingen og produksjonsstart vil bety mye for oljenæringen som for tiden sliter i økonomisk motbakke.

Det norske oljeselskap menet at planene rundt prosjektet kan gå som planlagt, til tross for klagen.

– Vi mener at spørsmålet rundt eierandelene er fullt ut mulig å avklare uten at det går ut over fremdriften av prosjektet, sier Brøske.

Tar det til orientering

Etter departementet sin inndeling er det Statoil som er det største selskapet i Johan Sverdrup, med en eierdel på 40,03 prosent, etter dette kommer Lundin (22,60 prosent), Petoro (17,36 prosent), Det norske oljeselskap (11,57 prosent) og til slutt Maersk Oil Norway (8,44 prosent).

– For Det norske har det vært et avgjørende prinsipp at eierandelene på Johan Sverdrup må fordeles etter en kombinasjon av både volum og verdier. Vi kan ikke se at dette prinsippet er reflektert i Olje- og energidepartementets vedtak om eierfordelingen, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i en pressemelding.

Foreløpig er Olje- og energidepartementet knappe i uttalelsene om klagen.

– Vi tar til orientering at Det norske har varslet at de vil klage på departementets vedtak. En slik klage vil bli behandlet etter regelverket, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen ved OED.