Normal

Her kan fartsgrensen bli satt ned til 80 km/t

Arbeiderpartiet i Stavanger vil utrede miljøfartgrense på motorveien mellom Stavanger og Sandnes. Hensikten er å redusere utslippene av svevestøv.

Bomringen på Forus

Arbeiderpartiet i Stavanger vil utrede miljøfartgrense på motorveien mellom Stavanger og Sandnes. Hensikten er å redusere utslippene av svevestøv.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

– For bilistene vil det bety redusert hastighet fra 90 til 80 kilometer i timen, dersom det skulle bli gjennomført, sier Arnt H. Steinbakk som representerer Arbeiderpartiet i Stavanger bystyre.

Arnt Heikki Steinbakk

Arnt H. Steinbakk som representerer Arbeiderpartiet i Stavanger bystyre ønsker utredning av redusert fartsgrense på motorveien mellom Stavanger og Sandnes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ap i Stavanger fremmer forslag om å utrede redusert fart mellom Schanceholen i Stavanger og Sandnes. Forslaget blir fremsatt i bystyrets møte på mandag.

Miljøfartsgrense i Oslo

Steinbakk viser til at reduserte fartsgrenser har hatt positivt utslag på nivået av svevestøv langs veier i Oslo. NILU har fått utarbeidet en rapport etter forsøk med såkalt miljøfartsgrense i hovedstaden.

Rapporten konkluderer slik:

«En miljøfartsgrenseendring fra 70 til 60 km/t har tilsvarende effekt som om 1,5 til 3 prosent færre av bilene har piggdekk, eller reduksjon med av tunge biler med rundt 10 prosent.»

I konklusjonen etter forsøkene med miljøfartsgrense i Oslo heter det imidlertid og at «ulik meteorologi» og «regional bakgrunnskonsentrasjon» kan gi like stor eller større endring av konsentrasjonene av svevestøv enn fartsgrenseendringene.

– Det som er hensikten er å bevare og sikre folks helse. Det vi ønsker å oppnå er selvfølgelig å få mindre luftforutrensning og få ned konsentrasjonen av de farlige mikroorganismene som virvles opp av piggdekk og også av vanlige dekk, sier Steinbakk.

Lav fart allerede

Fremskrittspartiets Leif Arne Moi Nilsen stiller seg undrende til forslaget fra Arbeiderpartiet.

Leif Arne Moi Nilsen

Fremskrittspartiets Leif Arne Moi Nilsen stiller seg undrende til forslaget fra AP om å utrede redusert fartsgrense på motorveien.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Fartsgrensen på motorveien er nå 30-50-70 km i timen på store deler av strekket av E39 som er innenfor Stavangers grenser, sier Moi Nilsen.

Han mener de reduserte fartsgrensene på motorveien ikke vil opphevet med det første.

– Fartsgrensen vil være redusert i lang tid fremover da vi som kjent bygger Ryfast og Eiganes tunellene, sier Frp-politikeren. Han mener og at AP-forslaget strekker ut over den veistrekningen Stavanger kommune kan mene noe om.

– Jeg ser at det allerede har slått sammen kommunene, da de foreslår reduksjon også i Sandnes, sier Moi Nilsen.

– Trafikken flyter bedre

Arbeiderpartiet ser ingen store problemer ved å redusere farten på E39 mellom Sandnes og Stavanger frra 90 til 80 kilometer i timen.

– Det er klart at om man reduserer fart, kan det i utgangspunktet oppleves negativt, men samtidig i rushtid så vil nok mange oppleve at trafikken faktisk flyter bedre enn den gjør med høyere fart, mener Steinbakk.

Forslaget om å utrede redusert fart kommer opp i bystyret sammen med et forslag om å innføre piggdekkavgift i Stavanger.