Det kan bli forbudt å skyte pus

En over 40 år gammel lov, som sier det er greit å avlive pus med et skudd mot hodet, kan bli omgjort. Mattilsynet har sendt ut en ny forskrift på høring, og Dyrebeskyttelsen sitter ikke stille.

pus

KAN BLI LOVENDRING: Dersom Dyrebeskyttelsen Norge får viljen sin, vil de at det skal bli forbudt å skyte pus.

Illustrasjon: GreenArt / Shutterstock / NTB scanpix

– Vi mener lovverket er utdatert. Det er mange som ikke har kompetanse på avlivning, og de bør derfor ikke avlive dyr. Normen bør være å ta dyret med til veterinær, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Hun er selv veterinær og mener mange dyr, særlig katter, ofte blir skadeskutt og lider.

I forslaget til ny forskrift om inngrep og avliving av kjæledyr vil Mattilsynet fortsatt at det skal være lov å skyte kjæledyr i hjernen, og at dette skal gjøres på kloss hold.

Leder av Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset

ENGASJERT: Dyrebeskyttelsen mener lovverket er utdatert. Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset er glad for at organisasjonen nå er høringsinstans når en ny forskrift skal på plass.

Foto: Håkon Sparre / NMBU

NRK skrev nylig om Dyrebeskyttelsen som fant en drept katt med avskutt hode ute i naturen.

Da saken skulle anmeldes, fikk de vite at eieren hadde loven på sin side da han hadde avlivet katten ved å skyte den i hodet.

– Vi er glad for å få være høringsinstans nå som Mattilsynet vurderer å gjøre om på lovverket, sier Roaldset.

Dyreeiers vurdering

Mandag kveld stilte statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, til debatt mot Roaldset om temaet i Dagsnytt 18.

Statssekretær Widar Skogan.

Statssekretær Widar Skogan.

Foto: Torbjørn Tandberg

– Vi legger til grunn at de som skaffer seg et kjæledyr også har et ønske om at dyret skal ha det godt. Den beste løsningen om et dyr må avlives er å gå til veterinær. Men det viktigste for dyret er at det får en rask og smertefri død, sier Skogan.

Han sier at over en halv million nordmenn har bestått jegerprøven, og mener at mange er i stand til å avlive et dyr på en fornuftig måte på egen hånd.

– Da er det praktisk fornuftig at de også gjør dette. De som føler at de ikke har denne kompetansen, bør gå til veterinær. Vi tenker at dyreeier må gjøre denne vurderingen selv, sier Skogan.

Mener pus må bli mer verdt

Når Dyrebeskyttelsen Norge nå gir sin høringsuttalelse til den nye forskriften, mener de det er flere ting som må rettes på.

Blant annet foreslår Mattilsynet at det skal være lov å slå kattunger i hjel med et slag mot hodet dersom de er mindre enn åtte dager gamle.

Fant skutt katt ute

MAKABERT SYN: Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland fant en katt med avskutt hode i naturen. (NRK har sladdet bildet.)

Foto: Dyrebeskyttelsen

– Det er ingen grunn til avlivning av kattunger som bestandsbegrensning. I dag har vi god tilgang på veterinærtjenester og vi mener at kastrering skal være den åpenbare løsningen på dette problemet, sier Roaldset.

Hun synes også at det bør innføres et lovverk som tilsier at katter og hunder bør bli bedøvet før de blir avlivet. Det er krav om dette for produksjonsdyr, men ikke for kjæledyr.

Roaldset mener det er en sammenheng mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

– I dag vet vi at man kan gå ustraffet om man dreper en katt for å straffe et menneske. Den nye forskriften må utformes slik at vold mot dyr med intensjon om å skade et menneske blir en straffbar handling,sier hun.