Hopp til innhold

Strengere krav skal hindre lovbrudd: – Mange kjører på hobbybasis

Flere kontroller tyder på at du verken er sikret en trygg bil eller en kvalifisert sjåfør, når du setter deg inn i en drosje. Nå vil regjeringen stramme inn.

Vi er mange som setter oss inn i første ledige drosje uten bekymring. Men nå viser det seg at passasjerer har grunn til å være på vakt.

For flere kontroller, både i Rogaland og andre steder i landet, viser at mange ikke har alt på stell.

Nylig gjennomførte Statens vegvesen tre kontroller ved Stavanger lufthavn, der 65 av 109 kontrollerte drosjer fikk bruksforbud.

Frykter høyere priser

Norges taxiforbund frykter for omdømmet til drosjenæringen og høyere priser.

– Høyreregjeringen mente at prisene ville gå ned når det ble flere drosjer, men prisene har blitt høyere, sier styreleder Øystein Trevland.

Styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Styreleder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Foto: Terje Pedersen

– Hvorfor tror du så mange kjører rundt med mangler og feil?

– Jeg tror mange ikke er opplyste om hva de trenger for å drive med drosje. Nå er det bare å ta ut et løyve og leke drosjesjåfør.

Omdømmet til næringen står på spill, mener forbundet.

– Det å være drosjesjåfør nå er veldig tøft for mange. Spesielt i de store byene, der mange erfarne sjåfører nå gir opp yrket.

Vil ha mer regulering

– Dette er et resultat av frislippet som kom i 2020. Det førte til at hvem som helst kan drive med drosjetransport. Arbeiderpartiet vil gjeninnføre kravene til næringen, med taksameter og kobling til en drosjesentral, sier Jone Blikra, som er medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Jone Blikra

Stortingsrepresentant Jone Blikra er Aps talsmann i taxispørsmål.

Foto: Randi Berdal Hagen / NRK

Nytt drosjeregelverk trådte i kraft 1. november 2020.

Da ble det blant annet bestemt at drosjene ikke lenger trenger å være tilknyttet en drosjesentral. Men den største endringen var fjerningen av behovsprøvingen på drosjeløyver. Med andre ord ble det slutt på et fast antall aktører i drosjenæringen.

Og det ble dermed enklere å etablere seg i bransjen.

– Det vil alltid være noen som bryter reglene, men vi må gjeninnføre dette som et yrke med ordnede forhold. Der de som lever av det har en interesse av å følge regler, for å opprettholde levebrødet sitt. Det nye systemet legger opp til at mange kjører på hobbybasis, sier Blikra.

I Oslo har han selv erfart at drosjesjåføren ga beskjed om å vipse et beløp til sjåførens mobiltelefon.

– Dette er ikke en god måte å drive business på.

Han er opptatt av at distriktene har mistet drosjetilbud, og at kravet til beredskap 24 timer i døgnet er borte, når bilene ikke er koblet til en sentral.

– Det handler om å gjeninnføre drosjenæringen som en seriøs arbeidsplass. De driver også med skole- og sykekjøring og skal være en del av beredskapen i samfunnet. Da må vi sikre tildeling av løyver over hele landet.

Frp vil ikke endre

Fremskrittspartiet ønsker derimot ikke nye krav.

– Det er nedslående og litt skremmende å se at så mange får pålegg og kjøreforbud, men nye påbud løser ikke dette, sier Frp-politiker Frank Sve, som er første nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Han mener næringen må gå i seg selv, men ser ikke behov for nye påbud, regelendringer eller strengere krav til å få løyve.

Frank Edward Sve

Frank Sve (Frp) er første nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Foto: Stortinget / Stortinget

Men det blir nå likevel gjort endringer i frislippet som Solberg-regjeringen innførte.

Nye drosjekrav på høring

For i mai oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal se på hvordan drosjenæringen skal være i framtida.

Samtidig innføres flere tiltak allerede nå. Forslagene til tiltak ble sendt ut på høring i mai, med svarfrist 22. juni.

Blant annet skal det stilles krav til at alle drosjer skal ha installert taksameter og taklampe. Løyvehaver skal ha tilstrekkelig fagkompetanse, og kunne stille økonomisk garanti.

Dette er saker Norges Taxiforbund har kjempet for.

– Vi advarte om at det ville bli vanskelig å kontrollere drosjene når det ble «frislipp» av taximarkedet. Både med tanke på mangler i biler, kjøring uten papirer i orden og skatter og avgifter, sier styreleder i forbundet, Øystein Trevland.